Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

Eğer borçlunun veya üçüncü bir kişinin malları üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konulmuş ise, alacaklı­nın bundan doğan zararlardan sorumluluğu kabul edilmiştir. Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında davacı, malı üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konu­lan borçlu ya da üçüncü kişidir; davalı ise, mal üzerine haksız yere haciz koydurmuş olan alacaklıdır.

Bu dava genel mahkemelerde açılır ve 2 yıl ve her halükârda 10 yıllık zamanaşımına tabidir (BK. m.72). 2 yıllık zamanaşımının başlangıcı haksızlığın tespit edildiği mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.

İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davasının Şartları

Bu davanın şartları ise şunlardır:

  • İhtiyati haciz kararı icra edilmiş olmalıdır
  • İhtiyati haciz koydurmuş olan alacaklı haksız çıkmış olmalıdır
  • Malı üzerine haciz konulan borçlu veya üçüncü kişi bir zarara uğramış olmalıdır
  • Haksız ihtiyati haciz ile zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır
  • Dava zamanaşımına uğramamış olmalıdır

Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında, alacaklının kusurlu olması şartı aranmaz, yani burada bir kusursuz sorumluluk hali söz konusudur. Bu davada maddi tazminatın yanında manevi tazminat dahi istenebilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.