Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

Eğer borçlunun veya üçüncü bir kişinin malları üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konulmuş ise, alacaklı­nın bundan doğan zararlardan sorumluluğu kabul edilmiştir. Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında davacı, malı üzerine haksız olarak ihtiyati haciz konu­lan borçlu ya da üçüncü kişidir; davalı ise, mal üzerine haksız yere haciz koydurmuş olan alacaklıdır.

Bu dava genel mahkemelerde açılır ve 2 yıl ve her halükârda 10 yıllık zamanaşımına tabidir (BK. m.72). 2 yıllık zamanaşımının başlangıcı haksızlığın tespit edildiği mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.

İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davasının Şartları

Bu davanın şartları ise şunlardır:

  • İhtiyati haciz kararı icra edilmiş olmalıdır
  • İhtiyati haciz koydurmuş olan alacaklı haksız çıkmış olmalıdır
  • Malı üzerine haciz konulan borçlu veya üçüncü kişi bir zarara uğramış olmalıdır
  • Haksız ihtiyati haciz ile zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır
  • Dava zamanaşımına uğramamış olmalıdır

Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında, alacaklının kusurlu olması şartı aranmaz, yani burada bir kusursuz sorumluluk hali söz konusudur. Bu davada maddi tazminatın yanında manevi tazminat dahi istenebilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.