Haksız Grevin Tespiti Dava Dilekçesi

Şub 14, 2020 | İş Hukuku

Haksız Grevin Tespiti Dava Dilekçesi

X MAHKEMESİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

 

DAVACI                                                                  :

KİMLİK NUMARASI :

           

ADRESİ                                                                   : 

VEKİLİ                                                                    :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)  

 

DAVALI                                                                  :

TC KİMLİK NUMARASI                                    :

VEKİLİ                                                                    :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                               : Davalı yetkisiz sendikanın ilan ettiği ve …/…/… tarihinde uygulamaya başladığı grevin kanun dışı olduğunun tespiti ve grevin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                            :

1-) Müvekkilimizin işletmekte olduğu …. Ekmek fabrikasında çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki alan (EK-1) davalı …. Sendikası’ nın 6356 sayılı Yasanın 46.  maddesi uyarınca toplu görüşme çağrısı üzerine …/…/… günü … Bölge Çalışma Müdürlüğü’nde toplanan taraflar …/…/… günü saat …’da …. Ekmek fabrikasında toplanarak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapılmasını kararlaştırdıkları halde sendika bu ilk toplantıya gelmemiştir. Buna rağmen sendikanın başvurusu üzerine görevli makamca resmi arabulucu tayin edilmiş, resmi arabulucunun …/…/… günü saat …’da tertip ettiği toplantıya da sendika temsilcisi katılmamış ve bütün bunlar tutanakla tespit edilip Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu durumda 6356 sayılı Yasanın 46/2 ve 47/son maddesi gereğince sendikanın yetkisi düşmüş olacağından, bu sendikanın aldığı grev kararları yasadışıdır.

2-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalı … Sendikası’nın aldığı grev kararının (EK- 2) yasaya aykırı olduğunun tespiti ve grevin tedbiren durdurulmasını sağlamak için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 6356 S. K.  m.

HUKUKİ DELİLLER                    :

  • Yetki belgesi
  • Grev İlanı
  • Tanık

SONUÇ VE İSTEM                        :  Yukarıda açıklana nedenlerle işyerinde uygulanan grevin, hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, uygulanmakta olan grevin kanundışı grev olduğunun tespitine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                            :

1-)Yetki belgesi

2-) Grev İlanı

3-) Tanık listesi

                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                                           Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haksız Grevin Tespiti Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.