Haksız Gözaltı Nedeniyle Tazminat Talebi Dilekçesi

Mar 4, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Haksız Gözaltı Nedeniyle Tazminat Talebi

X AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

X CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU’NA

 

Davacı                       

Vekili                        :                         

Davalı                        : Maliye Hazinesi

 

Dava                           : Haksız gözaltı nedeniyle tazminat talebi.

Dava Değeri             : X TL

Zarara Sebep Olan İşlem

Müvekkilin 28.12.2016 tarihinde gözaltına alınarak bir gün gözaltında tutulmasıdır.Davacı X tarihinde gözaltına alınmış ve akabinde 29.12.2016 tarihinde X Cumhuriyet Başsavcılığında X soruşturma dosyasında ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle sorguya sevk edilmiş ve akabinde aynı gün X Sulh Ceza Hakimliğinin X Sorgu nolu kararıyla adli kontrol altına alınarak  serbest bırakılmıştır ve müvekkil  X Ağır Ceza Mahkemesi’nin X Esas X  karar nolu dosyasından X tarihinde beraat etmiştir. Bu karar kesinleşmiştir.  Müvekkil bu olay  ile  ilgili  suçsuz sayılmıştır. Müvekkil 1 gün haksız olarak gözaltında kalmıştır.

Yasaya dayanılarak açılacak davalarda 3 aylık dava açma süresi hükmün kesinleştiğinin öğrenilmesinden itibaren başlayacaktır.

Zararın Dayandığı Sebepler

Yukarıda bahsedildiği gibi Müvekkil 1 gün haksız olarak göz altında kalarak maddi ve  manevi olarak zarar görmüştür. Müvekkil haksız olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla  bir gün gözaltında kaldığı için elem ve ızdırap çekmiştir.

Müvekkil bir gün haksız yere gözaltında kaldığı için maddi zarara da uğramıştır. Ayrıca davacı müvekkilin beraat ettiği yargılama sürecinde kendisini özel müdafii ile savunmuş olması nedeniyle tarafımızdan davacı müvekkil  tarafından müdaffie ödenen ücrete dair makbuz sunulmadığından, emsal içtihatlar da gözetilerek (X Kapatılan 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/259-2013 124 E/K Sayılı dosyası ) ve (X 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/103-2019/89 E/K  ) müvekkilin beraat ettiği dosyadaki hüküm tarihindeki A.A.Ü.T’de düzenlenen yasal avukatlık ücretini de talep etmekteyiz.

Müvekkil hakkında verilen beraat kararına dair ilgili evraklar  X 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin X Esas sayılı dosyasında mevcutdur. 

Sübut Deliller                        : X Ağır Ceza Mahkemesi’nin X nolu dosyası.

Hukuki Sebepler                  : CMK md 141  ve devamı maddeleri.

Sonuç ve İstem                    : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen: 4.500,00 TL (dörtbinbeşyüz tl) maddi 1.000,00TL (bin tl)   manevi olmak üzere toplam 5.500,00 TL (beşbinbeşyüzTL)  tazminatın haksız işlem tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ve vekalet ücreti ile beraber CMK hükümleri gereğince davalıdan tahsili ile tarafımıza ödenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih

                                                                                        DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.