Haksız fiile dayalı eşya istemi asliye hukuk mahkemesinde “aile mahkemesi sıfatıyla” incelenemez-Yargıtay Kararı: E. 2010/16024, K. 2012/1299

Haksız fiile dayalı eşya istemi asliye hukuk mahkemesinde “aile mahkemesi sıfatıyla” incelenemez

Davacı kendisine ait olduğunu iddia ettiği 18.000 TL değerinde altın, 1.700 TL. para ve 300.00 TL. değerindeki cep telefonunun davalı tarafından alındığını belirtmiş, haksız fiil nedeniyle talebi doğrultusunda aynen iade veya bedelin tahsilini istemiştir.

İstem Türk Medeni Kanununun 2. kitabından kaynaklanmamakta olup, haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Görev kamu düzenine ilişkindir. Yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gözönüne alınır. Görev genel mahkemeye aittir. Mahkemece görevsizlik kararı verileceği yerde işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırı olup, boz- mayı gerekmiştir. (Y2HD, 26.01.2012, E. 2010/16024, K. 2012/1299.)

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 19:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.