Haksız fiile dayalı eşya istemi asliye hukuk mahkemesinde “aile mahkemesi sıfatıyla” incelenemez-Yargıtay Kararı: E. 2010/16024, K. 2012/1299

Haksız fiile dayalı eşya istemi asliye hukuk mahkemesinde “aile mahkemesi sıfatıyla” incelenemez

Davacı kendisine ait olduğunu iddia ettiği 18.000 TL değerinde altın, 1.700 TL. para ve 300.00 TL. değerindeki cep telefonunun davalı tarafından alındığını belirtmiş, haksız fiil nedeniyle talebi doğrultusunda aynen iade veya bedelin tahsilini istemiştir.

İstem Türk Medeni Kanununun 2. kitabından kaynaklanmamakta olup, haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Görev kamu düzenine ilişkindir. Yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gözönüne alınır. Görev genel mahkemeye aittir. Mahkemece görevsizlik kararı verileceği yerde işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırı olup, boz- mayı gerekmiştir. (Y2HD, 26.01.2012, E. 2010/16024, K. 2012/1299.)

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.