Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

DİLEKÇELER

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ANTALYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                 :               

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI:

KONU                     : Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerimizi içerir.

HARCA ESAS DEĞER       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik … TL maddi, …TL manevi tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

 • Davalı xxxxxxx, müvekkilim ile yaşadıkları basit bir sözlü münakaşa sırasında  müvekkilime silah niteliği taşıyan metal bir cisimle saldırmıştır. Bu saldırının haksız yere ve müvekkilimi yaralamak amacıyla kasten gerçekleştirildiği hususu Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2017/xxx E. Sayılı dosyasında karara bağlanmıştır.

   

 • Bu saldırı sonucu müvekkilim, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralanmış ve yaralanma sonucu yüzünde sabit bir iz kalmıştır. Ayrıca bu haksız eylem sonucu müvekkilimin bir gözünün işlevini yitirdiği hastane raporlarında yer almaktadır.

   

 • Müvekkilim, bu eylem dolayısıyla maddi zarara uğramıştır. Hastane ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlanmıştır. Haksız eylem öncesinde çalışıp para kazanmakta olan müvekkilim tedavi süresi boyunca çalışamamıştır. Ayrıca çalışma gücünü önemli ölçüde yitirecek ve yaşamı boyunca sakatlığı yüzünden gelir kaybına uğrayacaktır.

   

 • TBK madde 49’a göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Aynı kanunun 54. Maddesine göre Bedensel zararlar şunlardır:
 1. Tedavi giderleri,
 2. 2. Kazanç kaybı,
 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Bu kanun kapsamında müvekkilimin uğradığı maddi kaybı talep ediyorum.

 • Ayrıca müvekkilim bu haksız eylem nedeniyle ciddi anlamda manevi zarara da uğramıştır. Tedavi süresi boyunca psikolojisi sarsılmıştır. Yüzündeki sabit iz ve tüm yaşantısı boyunca bir gözünün işlev görmeyecek hale gelmesi kendisini derin bir üzüntüye sokmaktadır. Olay öncesinde psikolojik bir rahatsızlığı bulunmayan müvekkilim, şimdilerde psikolojik destek görmeyi düşünmektedir.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun manevi tazminat başlıklı 56. Maddesine göre “Hâkim bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özeliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine kararverilebilir.”                                                                                                                            Aynı kanunun 58. Maddesine göre de “ Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.”

Bu kanun kapsamında müvekkilimin manevi kaybını talep ediyorum.

DELİLLER: 

 • Tanık beyanları
 • Hastane dosyası
 • Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/xxx Esas sayılı dosya
 • Yemin

HUKUKİ SEBEPLER:         Her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:           

 • Davalı tarafından müvekkile karşı uygulanan haksız fiil neticesinde müvekkilde meydana gelen ve vücut bütünlüğüne verilen maddi zarar dolayısıyla … TL maddi tazminat,  yine müvekkilde meydana gelen manevi zarar nedeniyle … TL manevi tazminat olmak üzere toplamda …TL’nin  davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesine saygılarımla arz ve talep ederim.

         DAVACI VEKİLİ

blank

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önemli bir problemde, yetkinizi aştığı halde size danışılıyorsa, kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur.

Bu kategoride yayımlanan son 5 içerik:

Özel koşul yoksa avukat yemek giderlerini müvekkile yükleyemez

Özet: Avukatın mal varlığından harcadığı parayı ispat etmesi gerekir. Özel koşul yoksa yemek giderlerini müvekkile yükleme olanağı yoktur. Danıştaya gönderilen 300 liranın vekil tarafından Ziraat Bankası eliyle gönderildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu paranın...

error: