Bir Sayfa Seçin

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

ANTALYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                 : xxxxxxxxxxxxxx

ADRES                    :                           

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES                    :

DAVALI                                  :xxxxxxxxxxxxxx

KONU                     : Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerimizi içerir.

HARCA ESAS DEĞER       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik … TL maddi, …TL manevi tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

 • Davalı xxxxxxx, müvekkilim ile yaşadıkları basit bir sözlü münakaşa sırasında  müvekkilime silah niteliği taşıyan metal bir cisimle saldırmıştır. Bu saldırının haksız yere ve müvekkilimi yaralamak amacıyla kasten gerçekleştirildiği hususu Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2017/xxx E. Sayılı dosyasında karara bağlanmıştır.

 • Bu saldırı sonucu müvekkilim, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralanmış ve yaralanma sonucu yüzünde sabit bir iz kalmıştır. Ayrıca bu haksız eylem sonucu müvekkilimin bir gözünün işlevini yitirdiği hastane raporlarında yer almaktadır.

 • Müvekkilim, bu eylem dolayısıyla maddi zarara uğramıştır. Hastane ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlanmıştır. Haksız eylem öncesinde çalışıp para kazanmakta olan müvekkilim tedavi süresi boyunca çalışamamıştır. Ayrıca çalışma gücünü önemli ölçüde yitirecek ve yaşamı boyunca sakatlığı yüzünden gelir kaybına uğrayacaktır.
 • TBK madde 49’a göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Aynı kanunun 54. Maddesine göre Bedensel zararlar şunlardır:
 1. Tedavi giderleri, 2. Kazanç kaybı,                                             3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,                                                                       4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Bu kanun kapsamında müvekkilimin uğradığı maddi kaybı talep ediyorum.

 • Ayrıca müvekkilim bu haksız eylem nedeniyle ciddi anlamda manevi zarara da uğramıştır. Tedavi süresi boyunca psikolojisi sarsılmıştır. Yüzündeki sabit iz ve tüm yaşantısı boyunca bir gözünün işlev görmeyecek hale gelmesi kendisini derin bir üzüntüye sokmaktadır. Olay öncesinde psikolojik bir rahatsızlığı bulunmayan müvekkilim, şimdilerde psikolojik destek görmeyi düşünmektedir.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun manevi tazminat başlıklı 56. Maddesine göre “Hâkim bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özeliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine kararverilebilir.”                                                                                                                            Aynı kanunun 58. Maddesine göre de “ Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.”

Bu kanun kapsamında müvekkilimin manevi kaybını talep ediyorum.

DELİLLER: 

 • Tanık beyanları
 • Hastane dosyası
 • Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/xxx Esas sayılı dosya
 • Yemin

HUKUKİ SEBEPLER:         Her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:           

 • Davalı tarafından müvekkile karşı uygulanan haksız fiil neticesinde müvekkilde meydana gelen ve vücut bütünlüğüne verilen maddi zarar dolayısıyla … TL maddi tazminat,  yine müvekkilde meydana gelen manevi zarar nedeniyle … TL manevi tazminat olmak üzere toplamda …TL’nin  davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesine saygılarımla arz ve talep ederim.

 

         DAVACI VEKİLİ

xxxxxxxxxxxxxxx

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Şub 18, 2019 | DİLEKÇELER | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız