Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ANTALYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                 :               

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI:

KONU                     : Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerimizi içerir.

HARCA ESAS DEĞER       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik … TL maddi, …TL manevi tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

 • Davalı xxxxxxx, müvekkilim ile yaşadıkları basit bir sözlü münakaşa sırasında  müvekkilime silah niteliği taşıyan metal bir cisimle saldırmıştır. Bu saldırının haksız yere ve müvekkilimi yaralamak amacıyla kasten gerçekleştirildiği hususu Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2017/xxx E. Sayılı dosyasında karara bağlanmıştır.

   

 • Bu saldırı sonucu müvekkilim, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralanmış ve yaralanma sonucu yüzünde sabit bir iz kalmıştır. Ayrıca bu haksız eylem sonucu müvekkilimin bir gözünün işlevini yitirdiği hastane raporlarında yer almaktadır.

   

 • Müvekkilim, bu eylem dolayısıyla maddi zarara uğramıştır. Hastane ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlanmıştır. Haksız eylem öncesinde çalışıp para kazanmakta olan müvekkilim tedavi süresi boyunca çalışamamıştır. Ayrıca çalışma gücünü önemli ölçüde yitirecek ve yaşamı boyunca sakatlığı yüzünden gelir kaybına uğrayacaktır.

   

 • TBK madde 49’a göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Aynı kanunun 54. Maddesine göre Bedensel zararlar şunlardır:
 1. Tedavi giderleri,
 2. 2. Kazanç kaybı,
 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Bu kanun kapsamında müvekkilimin uğradığı maddi kaybı talep ediyorum.

 • Ayrıca müvekkilim bu haksız eylem nedeniyle ciddi anlamda manevi zarara da uğramıştır. Tedavi süresi boyunca psikolojisi sarsılmıştır. Yüzündeki sabit iz ve tüm yaşantısı boyunca bir gözünün işlev görmeyecek hale gelmesi kendisini derin bir üzüntüye sokmaktadır. Olay öncesinde psikolojik bir rahatsızlığı bulunmayan müvekkilim, şimdilerde psikolojik destek görmeyi düşünmektedir.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun manevi tazminat başlıklı 56. Maddesine göre “Hâkim bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özeliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine kararverilebilir.”                                                                                                                            Aynı kanunun 58. Maddesine göre de “ Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.”

Bu kanun kapsamında müvekkilimin manevi kaybını talep ediyorum.

DELİLLER: 

 • Tanık beyanları
 • Hastane dosyası
 • Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/xxx Esas sayılı dosya
 • Yemin

HUKUKİ SEBEPLER:         Her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP:           

 • Davalı tarafından müvekkile karşı uygulanan haksız fiil neticesinde müvekkilde meydana gelen ve vücut bütünlüğüne verilen maddi zarar dolayısıyla … TL maddi tazminat,  yine müvekkilde meydana gelen manevi zarar nedeniyle … TL manevi tazminat olmak üzere toplamda …TL’nin  davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesine saygılarımla arz ve talep ederim.

         DAVACI VEKİLİ

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Dava Konusunun Devri Dilekçe Örneği

ADANA 7. Asliye Hukuk Mahkemesi  Sayın Hakimliği’ne Dosya no                             : Temellük alan/Davacı     : Vekili                                      : …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: