Haksız Azil Durumunda Avukata Verilen Ücret Geri İstenemezhttps://av-saimincekas.com/

Haksız Azil Durumunda Avukata Verilen Ücret Geri İstenemez

Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. Buna karşılık haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir. Somut uyuşmazlıkta, mahkemece azlin haksız olduğu belirlenmiş olup, davalıda vekalet ücretinin 10.000,00 TL olduğunu ispat edememiştir. Bu halde, davacının davalıya iş bedeli olarak verdiği ücreti isteyemeyeceği açıktır. Hal böyleyken, davanın reddine karar karar verilmesi gerekirken, yanılgılı ve eksik incelemeyle aksine düşüncelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. (Esas : 2015/35446, Karar : 2018/875, Tarih : 29.01.2018)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.