Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Haklı ve Geçerli Bir Sebep Olmaksızın Yapılan Taşkın Yapı – Yargıtay Kararı

Yargıtay Kararı

Taraflar arasında görülen davada;Davacı, kayden maliki olduğu 429 ada 99 parsel sayılı taşınmaza, davalının taşkın inşaat yapmak suretiyle müdahale ettiğini ileri sürerek, elatmanın önlenmesi ve yıkıma karar verilmesini istemiştir.

Davalı, binanın iyiniyetle yapıldığını, temliken tescilin koşullarının oluştuğunu belirtip, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, müdahale olgusunun sabit olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …………………..’nun raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, kayden davacıya ait 429 ada 99 parsel sayılı taşınmaza davalının haklı ve geçerli bir sebebi olmaksızın taşkın yapı yapmak suretiyle elattığı saptanmak ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 725. maddesindeki koşulların davalı lehine oluşmadığı gözetilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olduğuna göre; davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 752.27.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 10.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(1. Hukuk Dairesi 2014/12016 E. , 2015/14389 K. “İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 27/02/2014 NUMARASI : 2012/492-2014/96)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Haziran 2020 13:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.