Hakimin Takdir Yetkisi

Takdir yetkisinin özelliklerini genel olarak aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür; 

1. Hâkimin takdir yetkisini kullanabilmesi için bu yetkinin kanun ile hâkime verilmesi şarttır. Başka bir ifade ile kanunda hâkime takdir yetkisi tanınmamışsa, hâkim takdir yetkisini kullanamaz. 

2. Hâkim kendisine takdir yetkisi tanındığını kanunda yer alan açık düzenlemeden, kanunun yazılış biçiminden veya kanunda kullanılan kavram ve terimlerden anlayabilir. 

3. Hâkime kanunda takdir yetkisi tanındığı hallerde hâkim bu yetkiyi kullanmak zorundadır; bunu kullanmaktan kaçınamaz. 

4. Hâkim takdir yetkisini kullanırken somut olayın özellikleri, ahlaki düşünceler, hukukun birliği, sosyal adalet ve takdir yetkisi tanıyan kuralın amacı gibi kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır. 

5. Hâkim takdir yetkisini kullanırken objektif esaslara ve kanunun amacına uygun davranmalıdır. 6. Hâkim takdir yetkisini kullanırken kanunen çizilen sınırların dışına çıkamaz. 

7. Hâkimin takdir yetkisi; yetki aşımı, yetki saptırması ve takdir gerekçeleri bakımından yargı denetimine tabidir. 

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Adres Araştırma Müzekkere Örneği

T.C. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: [EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ] EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’ ne Alacaklının adı soyadı ve adresi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: