Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO:…  
HAKİMİ RED İSTEMİNDE BULUNAN: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

KARŞI TARAF: 
KONU:…. esas sayılı dosyanın görülmekte olduğu davada görev yapan hakimin reddi istemidir. 
AÇIKLAMALAR:1- ….. / …… Esas sayılı dosya ile görülmekte olan davada görev yapmakta olan hakim …’nın reddi gerekmektedir. Red isteğinin dayandığı durum ve olaylar şöyle gelişmiştir: ……..

2-Hakimin reddini gerektiren sebepler …… tarihinde öğrenilmiş olup, bunun üzerine red isteği mahkemeye bildirilmiştir. Bu nedenler, HMK md. 36’da yasaklanan hususlardan olduğundan, hakimin reddi için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: 
DELİLLER: 
İSTEM SONUCU:Yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü; hakim …………….’yi reddediyorum. Red talebimin kabul edilerek, Red talebimin kabul edilerek, bu davanın başka bir hakim tarafından görülmesini arz ve talep ederim.  08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.