Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :
HAKİMİ RED İSTEMİNDE BULUNAN :
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

KARŞI TARAF :
KONU : …. esas sayılı dosyanın görülmekte olduğu davada görev yapan hakimin reddi istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1- ….. / …… Esas sayılı dosya ile görülmekte olan davada görev yapmakta olan hakim …’nın reddi gerekmektedir. Red isteğinin dayandığı durum ve olaylar şöyle gelişmiştir: ……..

2-Hakimin reddini gerektiren sebepler …… tarihinde öğrenilmiş olup, bunun üzerine red isteği mahkemeye bildirilmiştir. Bu nedenler, HMK md. 36’da yasaklanan hususlardan olduğundan, hakimin reddi için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :
DELİLLER :
İSTEM SONUCU : Yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü; hakim …………….’yi reddediyorum. Red talebimin kabul edilerek, Red talebimin kabul edilerek, bu davanın başka bir hakim tarafından görülmesini arz ve talep ederim. 08/01/2018

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.