Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Hakimin Reddi İçin Geçerli Olmayan Neden Öne Sürme Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/8141
Karar : 2016/8377
Tarih : 04.10.2016
Taraflar arasında görülen dava sırasında davalılardan … vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.

Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalılardan … vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı … vekili tarafından sunulan 04.11.2015 tarihli dilekçede özetle; … altın ticareti yaptığı, bir kısım kişilerce müvekkili aleyhine asliye hukuk mahkemelerinde, müvekkilin çalışanı diğer davalılara altın emanet edildiği, borç verildiğinden bahisle alacak davalarının açıldığı, müvekkilin taraf olduğu bir kısım davaların aynı hakimce karara bağlandığı sonuçlanan davalardan birinin gerekçeli kararını tebliğ aldıklarını bu kararda “…emanet işleminin sadece davacı yönünden olmadığı ilçede bir çok vatandaştan emanet altın alınmış olması …dava konusu olayımızın tek olmaması…” gerekçleri ile davanın kabulüne karar veriildiği bu gerekçenin derdest olan diğer alacak davaları açısından ihsası rey teşkil ettiği…] gerekçeleri ile reddi hâkim talebinde bulunmuşlardır.

Reddedilen hâkim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine ilişkin verilen karar, davalılardan … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen hususlar HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davalı …’a yükletilmesine 04/10/2016 günü oy birliği ile karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.