Hakimin Reddi İçin Geçerli Olmayan Neden Öne Sürme Yargıtay Kararı

May 1, 2019 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/8141
Karar : 2016/8377
Tarih : 04.10.2016
Taraflar arasında görülen dava sırasında davalılardan … vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.

Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalılardan … vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı … vekili tarafından sunulan 04.11.2015 tarihli dilekçede özetle; … altın ticareti yaptığı, bir kısım kişilerce müvekkili aleyhine asliye hukuk mahkemelerinde, müvekkilin çalışanı diğer davalılara altın emanet edildiği, borç verildiğinden bahisle alacak davalarının açıldığı, müvekkilin taraf olduğu bir kısım davaların aynı hakimce karara bağlandığı sonuçlanan davalardan birinin gerekçeli kararını tebliğ aldıklarını bu kararda “…emanet işleminin sadece davacı yönünden olmadığı ilçede bir çok vatandaştan emanet altın alınmış olması …dava konusu olayımızın tek olmaması…” gerekçleri ile davanın kabulüne karar veriildiği bu gerekçenin derdest olan diğer alacak davaları açısından ihsası rey teşkil ettiği…] gerekçeleri ile reddi hâkim talebinde bulunmuşlardır.

Reddedilen hâkim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine ilişkin verilen karar, davalılardan … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen hususlar HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davalı …’a yükletilmesine 04/10/2016 günü oy birliği ile karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank