Hakimin Müdahalesi Talebi Dilekçesi

ADANA SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:
VEKİLİ:Avukat Saim İNCEKAŞ
DAVALI:
DAVA KONUSU:… istemidir.
AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil ile davalı, …  tarihinden beri evlidir.

(EK-1- Nüfus kaydı)

2- Davacı ile eşi … tarihinden itibaren … adresinde bulunan,   … ili, … ilçesi, … Mahallesinde bulunan … ada,  … parselde tapuya kayıtlı taşınmazda oturmaktadırlar.

(EK-2- Tapu kaydı)

3- Söz konusu taşınmaz aile konutu niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki: … .

4- Davacının dava konusu aile konutunu devretmek istemiş olması ve buna ilişkin olarak işlem tarafı olmayan eşinin rızasını istemiş olmasına rağmen, eşi … bu rızayı vermekten kaçınmıştır. Şöyle ki: … .

Yukarıda izah edilen sebeplerle, davacı eşe tek başına dava konusu hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesine karar verilmesinin sağlanması için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:TMK.md.194 ve ilgili mevzuat
DELİLLER:1- Nüfus kaydı

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davacı eşe tek başına dava konusu …  konusunda yetki verilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.