Hakimin Müdahalesi Talebi Dilekçesi

ADANA SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ:Avukat Saim İNCEKAŞ
DAVALI: 
DAVA KONUSU:… istemidir.
AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil ile davalı, …  tarihinden beri evlidir.

(EK-1- Nüfus kaydı)

2- Davacı ile eşi … tarihinden itibaren … adresinde bulunan,   … ili, … ilçesi, … Mahallesinde bulunan … (EK-2- Tapu kaydı)

3- Söz konusu taşınmaz 4- Davacının dava konusu Yukarıda izah edilen sebeplerle, davacı eşe tek başına dava konusu hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesine karar verilmesinin sağlanması için bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:TMK.md.194 ve ilgili mevzuat
DELİLLER:1- Nüfus kaydı

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davacı eşe tek başına dava konusu …  konusunda yetki verilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına

  

DAVACI VEKİLİ
Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir