Hakimin Müdahalesi Talebi Dilekçesi

ADANA …SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ(av-saimincekas.com)
DAVALI :
DAVA KONUSU : … istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil ile davalı, …  tarihinden beri evlidir. (EK-1- Nüfus kaydı)2- Davacı ile eşi … tarihinden itibaren … adresinde bulunan,   … ili, … ilçesi, … Mahallesinde bulunan …ada,  … parselde tapuya kayıtlı taşınmazda oturmaktadırlar. (EK-2- Tapu kaydı)

3- Söz konusu taşınmaz aile konutu niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki: … .

4- Davacının dava konusu aile konutunu devretmek istemiş olması ve buna ilişkin olarak işlem tarafı olmayan eşinin rızasını istemiş olmasına rağmen, eşi … bu rızayı vermekten kaçınmıştır. Şöyle ki: … .

Yukarıda izah edilen sebeplerle, davacı eşe tek başına dava konusu hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesine karar verilmesinin sağlanması için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK.md.194 ve ilgili mevzuat DELİLLER :

1- Nüfus kaydı

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davacı eşe tek başına dava konusu …  konusunda yetki verilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 11 Eylül 2020 07:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.