Hakimin Müdahalesi Talebi Dilekçesi

Tem 1, 2019 | Boşanma Davası Dilekçeleri

ADANA …SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ(av-saimincekas.com)
DAVALI :
DAVA KONUSU : … istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil ile davalı, …  tarihinden beri evlidir. (EK-1- Nüfus kaydı)2- Davacı ile eşi … tarihinden itibaren … adresinde bulunan,   … ili, … ilçesi, … Mahallesinde bulunan …ada,  … parselde tapuya kayıtlı taşınmazda oturmaktadırlar. (EK-2- Tapu kaydı)

3- Söz konusu taşınmaz aile konutu niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki: … .

4- Davacının dava konusu aile konutunu devretmek istemiş olması ve buna ilişkin olarak işlem tarafı olmayan eşinin rızasını istemiş olmasına rağmen, eşi … bu rızayı vermekten kaçınmıştır. Şöyle ki: … .

Yukarıda izah edilen sebeplerle, davacı eşe tek başına dava konusu hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesine karar verilmesinin sağlanması için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK.md.194 ve ilgili mevzuat DELİLLER :

1- Nüfus kaydı

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davacı eşe tek başına dava konusu …  konusunda yetki verilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  tarih

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakimin Müdahalesi Talebi Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.