Hakimin Müdahalesi Talebi Dilekçesi

ADANA SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:… istemidir.

 

AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil ile davalı, …  tarihinden beri evlidir.

(EK-1- Nüfus kaydı)

2- Davacı ile eşi … tarihinden itibaren … adresinde bulunan,   … ili, … ilçesi, … Mahallesinde bulunan … ada,  … parselde tapuya kayıtlı taşınmazda oturmaktadırlar.

(EK-2- Tapu kaydı)

3- Söz konusu taşınmaz aile konutu niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki: … .

4- Davacının dava konusu aile konutunu devretmek istemiş olması ve buna ilişkin olarak işlem tarafı olmayan eşinin rızasını istemiş olmasına rağmen, eşi … bu rızayı vermekten kaçınmıştır. Şöyle ki: … .

Yukarıda izah edilen sebeplerle, davacı eşe tek başına dava konusu hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesine karar verilmesinin sağlanması için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK.md.194 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1- Nüfus kaydı

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davacı eşe tek başına dava konusu …  konusunda yetki verilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.