Hakaret sözlerinden sonra “bir arada yaşamayan” eşin uzun süre sonra dava açması eşini affettiği anlamına gelmez- Yargıtay Kararı

Hakaret sözlerinden sonra “bir arada yaşamayan” eşin uzun süre sonra dava açması eşini affettiği anlamına gelmez

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kadının eşine davacı tanığının yanında “şerefsiz, köpek, öldürteceğini” dediği ve bu tarihten beri ayrı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Karşı oy: Bir kısım tanık sözlerinde anlatılan ve davalının davranışı olarak gösterilen davalının davacıya sarfettiği belirtilen hakaret sözleri; taraflardan duyuma dayalı olduğu gibi, davacı bu sözlerin söylendiği iddia edilen tarihten beş yıl sonra davaaçtığına göre, davalı bu sözleri söylemiş olsa bile davacı kocanın eşini affetmiş enazından bu sözleri hoşgörmüş sayılması gerekir. Bu nedenle, boşanma kararı verilemeyeceği, ret hükmünün onanması gerektiğini düşünüyorum. (Y2HD, 26.09.2011, E. 2010/12497, K. 2011/13992.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 16 Mart 2020 20:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.