Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi -1-

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE;

DAVACI:

VEKİLİ:  Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

–                                         

DAVA DEĞERİ:

KONU: Hakaret sebebi ile Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Davalı,X tarihinde yaptığı paylaşımla müvekkilimiz X’e hakaret etmiştir.

Şöyle ki;

2-) Tarafımızca şüphelinin bu hakaretine karşılık suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargılamayı yapan X Asliye Ceza Mahkemesi X Karar sayılı kararında; davalının müvekkile yönelik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesindeki HAKARET SUÇUNU işlediğine hükmetmiştir. Bahse konu bu karar X tarihinde kesinleşmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLER: X Asliye Ceza Mahkemesi X Karar sayılı kararı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, X TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

EKLER:

  • Kesinleşme şerhli mahkeme kararı
  • Vekaletname örneği

                                                           Davacı Vekili

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi -2-

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONU: X tarihinde meydana gelen haksız fiil neticesinde davalı tarafından kişilik haklarına saldırı teşkil eden eylemleri nedeniyle zarara uğrayan müvekkilimizin, fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak üzere, davalının maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER: 20.000 TL (Fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz …, kendisine ait evde hobi olarak uzun yıllardır cins güvercin yetiştiriciliği ve hakemliği yapmaktadır. Aynı zamanda müvekkilimiz, X Organizasyonlarında koordinatörlük/ yöneticilik, hakemlik gibi önemli görevlerde yer alıp bu sektörde tanınmış bir isimdir.

2-) Müvekkilimin kuş üretim işi, X Organizasyonlarında koordinatörlük, yöneticilik, hakemlik gibi işlerle uğraştığını duyan davalı …, müvekkilimin hobi olarak ürettiği kuşlardan birisini satın almak istemiştir. Müvekkilim ise  hobi olarak kendisine ait evde ürettiği kuşları satmadığını belirtmiştir.  Her ne kadar müvekkilim hobi olarak kendisine ait evde ürettiği kuşları satmadığını belirtmişse de davalı …. bahsi geçen kuşu satın almak konusunda ısrarcı olmuştur. Bunun üzerine müvekkilim de … istediği kuşu kendisine göndereceğini söylemiştir.

3-) Bahsi geçen kuş davalı … kendisine gönderilmiştir. Ancak davalı, kendisinin talep ettiği kuşun o olmadığını ileri sürmüştür. Bunun üzerine müvekkilim, kendisine gönderdiği kuşun davalının istediği kuş olduğunu hatta davalıya bu kuşa ilişkin gece ve gündüz vakitlerinde resimler ve videolar gönderdiğini söylemiştir. Her ne kadar davalı aldığı kuşun yanak ve kafasında tüy eksikliği olduğunu iddia etmişse de, delillerle de ispatlanacağı üzere, kuşun yanak ve kafa kısmında tüy eksikliği olduğunu davalıya kuşu göndermeden önce de söylemiştir.

4-) Ancak …, ısrarla müvekkilimin kendisini kandırdığını ve dolandırdığını iddia etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim “Kuşu beğenmediysen bana geri gönder hatta geri gönderme yavru yapıncaya kadar kuş sende kalsın, kuşu daha sonra gönderirsin” diyerek … orta yolu bulmaya çalışmıştır. Ancak davalı, müvekkilimin bütün bu iyiniyetine rağmen “Bu kuşu sana gönderirsem adam değilim. Benim bir hakkım var. Ben sana kuşu vereceğim ama gel kendin al. Seninle gideceğiz böyle gideceğiz teke tek yumruk yumruğa girişeceğiz. Benim hıncım ancak bu şekilde geçer. Yiyorsa gel ve bu kayıtların hepsini sosyal medyada paylaşacağım. Senin nasıl bir adam olduğunu herkes görecek.” şeklinde söylemde bulunmuş ve devamında “Ben saygısızca konuşuyorum tabiki dinleyeceksin sen adam değilsin ben seninle nasıl adam gibi konuşacağım? Ben bu kuşu sana geri vermiyorum. Gelip alabilecek misin benden. Sen beni dolandırmaya çalıştın. Sen beni çarpmaya çalıştın. Seni var ya gelir o kümesin içinde s.kerim. Duyuyor musun beni? Sen beni dolandırmaya çalıştın. Bunların hepsi kayıtta şuan bak elimde de kayıt var. Her yere de atacağım bunları.” şeklindeki sinkaflı söylemlerle müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuş aynı zamanda hakaret ve tehdit suçlarını işlemiştir. İşbu hususla ilgili TCK maddeleri uyarınca … Cumhuriyet Başsavcılığı’na … soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.

5-) Ayrıca davalı …, müvekkilimin kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehditlerinin yanında sırf müvekkilimizin itibarına zarar vermek amacıyla müvekkilimle arasında geçen telefon konuşmasını hukuka aykırı olarak kayıt almış (EK-1) ve bunu kendi sosyal medya hesabı üzerinden üçüncü kişilerle paylaşmıştır.(EK-2) Davalının, müvekkilimin manevi bütünlüğünü doğrudan hedef aldığı hukuka aykırı olarak kayıt altına alınan videoyu sosyal medya hesabında paylaşması ve bilhassa  çok sayıda kişinin bulunduğu kendi sayfasında ve kuşlarla ilgili olan sayfalarda bu paylaşımı yapmasıyla müvekkilimin manevi bütünlüğünde oluşacak elemin derecesini artırmayı amaçladığı açıkça ortadadır.

6-) Müvekkilim, yukarıda detaylıca izah edildiği ve ekte sunulduğu üzere davalı tarafından işbu hukuka aykırı ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan paylaşımlar karşısında maddi ve manevi zararlara uğramıştır. Şöyle ki; müvekkilim alanında itibar sahibi bir birey olup değerli güvercinleri hobi olarak beslemektedir. Bu güvercin işini ticari olarak yapan insanlar göz önünde bulundurulup güvercinlerin fiyatı karşılaştırıldığında işbu fiyat aralığı 10 bin ile 150 bin arasında bir değerdedir. Aynı zamanda müvekkilim uluslararası güvercin organizasyonlarında koordinatörlük/ yöneticilik, hakemlik gibi önemli görevlerde yer alan ve kendi alanında tanınmış bir isimdir. Sosyal medya, bilgi kirliliğinin ve bu yanlış bilgilerin bir anda birçok bireye ulaşmasını sağlayan ve bu yanlış bilgiyle kolay bir şekilde birçok kişiyi inandıran bir platform olduğu için müvekkilim üzerinde dönüşü olmayacak şekilde itibar kaybına sebebiyet vermiştir. Üstüne üstülük davalı tarafından yapılan paylaşım birçok beğeni, yorum almış ve güvercinle ilgilenen birçok insan tarafından da izlenmiştir. Müvekkilim bu süreç içerisinde psikolojik olarakta elem ve ızdıraba uğramış olup davalının yaptığı haksız fiiller ve kişilik haklarına saldırı sonucunda müvekkilim zor durumda bırakılmıştır.

7-) Yukarıda detaylıca izah edildiği üzere davalının haksız fiil neticesinde kişilik haklarına saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle müvekkilimin uğramış olduğu manevi kayıpların tazmini için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, TBK, ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1- X Cumhuriyet Başsavcılığı X soruşturma numaralı suç duyurusu

2- Tanık beyanları (Tanık isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.)

3- Davalı .. tarafından kayıt altına alınan hukuka aykırı ve izinsiz görüntü kaydı (EK-1)

4- Davalı … tarafından kendi facebook hesabı üzerinden paylaştığı tehdit ve hakaret içerikli söylemler (EK-2)

5- Yemin

6- Ve diğer her türlü hukuki delil.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenler ile,

1) 20.000 TL manevi tazminata,

2) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.(tarih)

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 5 Mayıs 2020 09:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.