Hakaret eden eşe karşılık hakaret edip güven sarsıcı davranışlarda bulunan eş daha fazla kusurludur- Yargıtay Kararı

Hakaret eden eşe karşılık hakaret edip güven sarsıcı davranışlarda bulunan eş daha fazla kusurludur

Toplanan delillerden, davalı kadının eşine hakaret ettiği, buna karşılık davacı kocanın da davalı eşine hakaret ettiği, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, “Alın kızınızı götürün” diyerek, eşini istemediğini bildirdiği; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda, her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı kocanın daha fazla kusurlu olduğu; oluşan olaylar sonucu evliliğin sürdürülmesinde taraflar bakımından bir yarar kalmadığı; böylece Türk Medeni Kanunu 166/2. Maddesindeki boşanma koşullarının da gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/2)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 13.06.2011, E. 2011/9481, K. 2011/10410.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 18:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.