HAGB Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi

Nis 8, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

HAGB Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi

         ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                         :

DÜŞME KARARI

TALEP EDEN                      :

MÜDAFİİ                             : 

KONU                                   : Müvekkilim hakkında yukarıda esas no gösterilen dosyadan verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının; denetim süresinin yasal koşullara uygun olarak geçirilmiş olması nedeni ile gerekli araştırma ve yazışmaların yapılması ve dosyanın düşürülmesi talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR                :

Sayın mahkemenizin X E. ve X K. Sayılı dosyasından müvekkilim hakkında:

“Sanık 2001 yılında sahte fatura düzenlemek suçundan eylemine uyan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b-1 maddesi gereğince takdiren 18 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Eyleme maddi menfaat gözetmeksizin sanığın iştirak ettiği anlaşıldığından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 360/2. Maddesi gereğince hükmedilen cezasından ¼ oranında indirim yapılarak 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlal edilmesi nedeniyle 765 sayılı TCK’nin 80. Maddesi gereğince hükmedilen ceza takdiren 1/6 oranında arttırılarak 5 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın duruşmada gözlenen iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 4 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat gelmesi ile ayrıca suçun işlenmesi ile kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi göz önüne alınarak, 5728 sayılı kanunla değişik 5721 sayılı CMK’nin 231. Maddesi gereğinde HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nin 231/7. Maddesi gereğince açıklanması geri bırakılmasına karar verilen hükümle mahkum olunan hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, CMK’nin 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, deneme devresinde CMK’nin 231/8-a,b,c maddelerinde belirtilen ya da başka yükümlülüklere takdiren uymakla yükümlü bırakılmamasına,  CMK’nin 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak sanık hakkındaki kamu davasını DÜŞÜRÜLMESİNE” (EK 1- Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.10.2008 tarih, 2008/218 E., 2008/235 K. Sayılı Kararı) Şeklinde hüküm tesis edilmiş olup;  mahkemeniz dosyasındaki kesinleşme şerhinden de anlaşılacağı üzere; söz konusu karar 06/01/2009 tarihinde kesinleşmiştir. (EK 2- 06/01/2009 tarihli Kesinleşme Şerhi) İşbu kesinleşme tarihinden itibaren müvekkilimiz öngörülen denetim süresi zarfında herhangi bir suç işlememiş olup; denetim süresini doldurmuştur. Dolayısı ile sayın mahkemeniz dosyası hakkında düşme kararı verilmesi ve bu kararın bir suretinin tarafımıza gönderilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM            : Konunun ehemmiyeti açısından belirtmemiz gerekir ki; söz konusu HAGB kararından ötürü müvekkilimiz bir kısım idari sorunlar yaşamakta olup; HAGB kararı nedeniyle silah bulundurma ruhsatı alamamaktadır. Bu talebimizin ivedilikle incelenmesini ve HAGB hakkında verilmesi gereken düşme kararının bir an önce tanzim edilmesini sayın mahkemenizden vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                   Sanık Müdafii
Av. 

 

Ekler:

  • X Ağır Ceza Mahkemesi’nin X tarih, X E., X K. Sayılı Kararı.
  • X tarihli Kesinleşme Şerhi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

HAGB Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.