HAGB kararına itirazda aleyhe bozma yasağı geçerli değildir- Yargıtay Kararı

HAGB kararına itirazda aleyhe bozma yasağı geçerli değildir

“Dosya kapsamına göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı süresinde sadece sanık tarafından itiraz edilmiş olması karşısında, önceki hükümle belirlenen ve sanık için kazanılmış hak olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karardan, daha ağır ve sanık aleyhine sonuç doğuracak şekilde karar verilemeyeceği gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı. (…)

Aleyhe düzeltme veya bozma yasağının istinaf kanun yolu CMK’nin 283. maddesinde ve temyiz kanun yolunda CMK’nin 307/4. maddesinde öngörüldüğü, itiraz kanun yolunda ve kanun yollarının genel hükümlerinde bu müesseseye yer verilmediği, Yasa koyucu tarafından bozma veya düzeltme yasağına yer verilen müesseselerde bu hususun tahdidi olarak belirtilmesi karşısında bu açık iradeye aykırı olarak kıyas da yapılamayacağı gözetildiğinde, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin reddine karar verilmelidir.”-3. CD. 2019/2523 K.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mayıs 2020 11:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.