Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi

Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi -1-

ADANA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU : Borçluya ait bazı taşınmazlardaki haczin kaldırılmasına yönelik talebimiz.

Borçlu adına kayıtlı olup, üzerine haciz koyduğumuz taşınmazlardan …… İlçesi, …… Mahallesi …….. te kayıtlı taşınmazlardaki haczimiz devam etmek üzere;

Aşağıda belirttiğimiz taşınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep ediyoruz:

Borçludan herhangi bir tahsilat yapılmamış olup, kısmen hacizlerin kaldırılması halinde tahsil harcı alınmayacağına ilişkin Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2012/6933 Esas 2012/24073 Karar sayılı 10/07/2012 tarihli ilamı göz önüne alınarak tahsil harcı tahakkuk ettirilmemesini; talebimiz doğrultusunda belirtilen taşınmazlardaki hacizlerin kaldırılması için Mamak Tapu Müdürlüğü ile Dinar Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak e-yazışma vasıtasıyla gönderilmesini vekaleten talep ederim. …/…./2018

ALACAKLI VEKİLİ

Av. ….

Not      : 0,70 TL e-yazışma bedeli UYAP ortamından yatırılmıştır.

Tapu Haciz Fekki Talebi -2-

T.C.

ADANA ( )  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO          :

Müdürlüğünüzün yukarıda  numarası yazılı bulunan dosya borcunu müvekkil tarafından haricen tahsil edildiğinden borçlu …………. adına kayıtlı bulunan…… ili …………. ilçesi ………… Mah. ………. Mevkii ……… Ada……….Parsel ve ………… Mevkii ……….Ada …. Parsel  sayılı taşınmaz satışının düşürülmesine ve dosyada bulunan tüm hacizlerin kaldırılmasını talep ederim.

G.D. Talep gibi muamelenin ifasına karar verildi

Alacaklı Vekili   

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA                                                                                                                                                                                                                                                                       İcra Müdürü

Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi -3-

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                  :

ALACAKLI                 :   

VEKİLİ                 :

BORÇLU                    :  İ

TALEP KONUSU     : Kısmi haciz fekki talebidir.

Müdürlüğünüz borcundan dolayı, yukarıda bilgileri belirtilen borçlu şirket  adına yürütülen icra takibi kesinleşmiş olup   her ne kadar Borçlu …….. İnşaat adına tapuya  kayıtlı tüm taşınmazlar  üzerinde HACİZ UYGULANMASINI TALEP ETMİŞ İSEK DE … ÜZERİNDEKİ HACZİMİZ BAKİ KALMAK kaydıyla diğer tüm hacizlerimizin kaldırılmasına karar verilerek bu konuda … Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını vekaleten talep ederim. tarih

            Alacaklı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 8 Ağustos 2020 13:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.