Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi

Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi -1-


……………….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO               : 2018/ ……

KONU                                   : Borçluya ait bazı taşınmazlardaki haczin kaldırılmasına yönelik talebimiz.

            Borçlu adına kayıtlı olup, üzerine haciz koyduğumuz taşınmazlardan …… İlçesi, …… Mahallesi …….. te kayıtlı taşınmazlardaki haczimiz devam etmek üzere;

            Aşağıda belirttiğimiz taşınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep ediyoruz:

            1- ……………… Mamak/ANKARA

            2- ……………… Dinar/AFYON

      Borçludan herhangi bir tahsilat yapılmamış olup, kısmen hacizlerin kaldırılması halinde tahsil harcı alınmayacağına ilişkin Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2012/6933 Esas 2012/24073 Karar sayılı 10/07/2012 tarihli ilamı göz önüne alınarak tahsil harcı tahakkuk ettirilmemesini; talebimiz doğrultusunda belirtilen taşınmazlardaki hacizlerin kaldırılması için Mamak Tapu Müdürlüğü ile Dinar Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak e-yazışma vasıtasıyla gönderilmesini vekaleten talep ederim. …/…./2018

ALACAKLI VEKİLİ

Av. ….

Not      : 0,70 TL e-yazışma bedeli UYAP ortamından yatırılmıştır.

Tapu Haciz Fekki Talebi -2-

T.C.

ADANA ( )  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO          :

Müdürlüğünüzün yukarıda  numarası yazılı bulunan dosya borcunu müvekkil tarafından haricen tahsil edildiğinden borçlu …………. adına kayıtlı bulunan…… ili …………. ilçesi ………… Mah. ………. Mevkii ……… Ada……….Parsel ve ………… Mevkii ……….Ada …. Parsel  sayılı taşınmaz satışının düşürülmesine ve dosyada bulunan tüm hacizlerin kaldırılmasını talep ederim.

G.D. Talep gibi muamelenin ifasına karar verildi

Alacaklı Vekili     

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA                                                                                                                                                                                                                                                                          ……………………. İcra Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın