Haczin Fekki Talep Dilekçesi

Haczin Fekki Talep Dilekçesi


T.C.

ADANA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya Esas No : 2010

HACZİN KALDIRILMASI
TALEBİNDE BULUNAN
BORÇLU                               :

VEKİLİ                                   : Av.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda esas numarası yazılı borçlusu bulunduğum dosyanız nedeniyle konulan haciz ve  blokenin icra dosya takip işlemlerinde yıllardır herhangi bir işlem yapılmaması sebebiyle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince ve ekte sunmuş olduğum  Yargıtay kararlarını da göz önüne alarak taşınır, taşınmaz hacizlerinin ve banka  hesabımda ki haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlu vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. 13/05/2019

HUKUKİ NEDENLER       : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

EKİ: YARGITAY KARARLARI

                                                                                                      TALEPTE BULUNAN

                                                                                                        BORÇLU VEKİLİ

Haczin Fekki Talep Dilekçesi/İcra 106 110 dilekçe örneği


ADANA ( ) İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NUMARASI         : 

BORÇLU                           : 

ALACAKLI                        : 

KONU                    : X plakalı araçtaki haczin İİK. Madde 106-110 gereğince kaldırılması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR       :       

Yukarıda esas numarası yazılı borçlusu bulunduğum dosyanız ile X plakada kayıtlı bulunan traktörüm üzerine haciz konulmuş olup, haciz tarihinden itibaren 6 ay içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER                :
1)
İcra dosyası

2) Her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve kayıt bilgileri ekteki belgede de sunulan ……….. plakalı araç üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek araç kaydına UYAP üzerinden konulan haczin 
UYAP sistemi üzerinden, bu mümkün değilse ilgili yerlere haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

TALEPTE BULUNAN BORÇLU

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.