Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Mar 28, 2018 | İcra Hukuku

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir

Bazı mal ve haklarının tamamının haczedilemeyeceği  bizzat İİK m.82 hükmünde düzenlenmiştir. Bu­na göre:

 • Devlet malları haczedilemez. Örneğin kamu binaları, belediye otobüsleri, köyün orta malları, il özel ida­resinin malları gibi.
 • Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebil­mesi için gerekli olan her tür eşya haczedilemez.
 • Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez. Ancak para, kıymetli evrak, altın, antika, süs eşyası gibi kıymetli şeyler haczedilmezliğin kapsamında değildir. Örneğin, borçlunun günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ça­tal bıçak takımı, tabak, fırın, duvar saati, radyo, soba, bavul, buzdolabı, perde haczedilemez.
 • Borçlunun ve ailesinin 2 aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için ge­rekli olan tohumluğu haczedilemez.
 • Borçlar Kanunu’na göre haczedilmemek üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar haczedilemez.
 • Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinden malûl olanlara bağlanan emekli maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası nedeniyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminatları ve ikramiyeleri haczedilemez.
 • Bir yardımlaşma sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaş­lar haczedilemez. Örneğin 65 yaşını geçmiş kişilere bağlanan maaşlar veya Kızılay’ın yaptığı yardımlar hac­zedilemez.
 • Vücut ve sağlık üzerine ika edilen, yani kişinin cismani bütünlüğüne yönelik olarak verilen zararlar için taz­minat olarak zarar görenin kendisine veya ailesine verilmesi gereken paralar haczedilemez.
 • Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından besleme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemeyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı olarak haczedilemezler.
 • Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez. An­cak Medeni Kanun’un 862 nci maddesi hükmü saklıdır.
 • İlama bağlı olan nafakalar hiç haczedilemez.
 • Öğrenci bursları haczedilemez.

Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebil­mesi için gerekli olan eşya, borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvan­ları ve nakil vasıtaları, ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları, borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat ve borçlunun haline münasip evinin kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

Özel Kanunlarda Yer Alan Haczedilemeyen Mallar

 • Telekominikasyon hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilmiş olan numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları hiçbir şekilde haczedilemez.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınır ve taşınmaz malları ve bankalardaki mevduatları dahil her türlü ala­cak ve hakları haczedilemez.
 • Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ile tasarruf mevduatı sigorta fonunun malları haczedilemez.
 • Sendikalar kanununa göre kurulan mesleki teşekküllerin malları haczedilemez.
 • Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir suretle haczedilemez.

Yola çıkmaya hazır bir gemi haczedilemez.

Sadece Bir Kısmı Haczedilebilen Mallar

 • maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler
 • intifa hakkı ve geliri
 • ilama bağlı olmayan nafakalar

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.