Bir Sayfa Seçin

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

Haczedilemeyen Mallar Nelerdir

Bazı mal ve haklarının tamamının haczedilemeyeceği  bizzat İİK m.82 hükmünde düzenlenmiştir. Bu­na göre:

 • Devlet malları haczedilemez. Örneğin kamu binaları, belediye otobüsleri, köyün orta malları, il özel ida­resinin malları gibi.
 • Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebil­mesi için gerekli olan her tür eşya haczedilemez.
 • Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez. Ancak para, kıymetli evrak, altın, antika, süs eşyası gibi kıymetli şeyler haczedilmezliğin kapsamında değildir. Örneğin, borçlunun günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ça­tal bıçak takımı, tabak, fırın, duvar saati, radyo, soba, bavul, buzdolabı, perde haczedilemez.
 • Borçlunun ve ailesinin 2 aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için ge­rekli olan tohumluğu haczedilemez.
 • Borçlar Kanunu’na göre haczedilmemek üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar haczedilemez.
 • Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinden malûl olanlara bağlanan emekli maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası nedeniyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminatları ve ikramiyeleri haczedilemez.
 • Bir yardımlaşma sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaş­lar haczedilemez. Örneğin 65 yaşını geçmiş kişilere bağlanan maaşlar veya Kızılay’ın yaptığı yardımlar hac­zedilemez.
 • Vücut ve sağlık üzerine ika edilen, yani kişinin cismani bütünlüğüne yönelik olarak verilen zararlar için taz­minat olarak zarar görenin kendisine veya ailesine verilmesi gereken paralar haczedilemez.
 • Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından besleme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemeyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı olarak haczedilemezler.
 • Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez. An­cak Medeni Kanun’un 862 nci maddesi hükmü saklıdır.
 • İlama bağlı olan nafakalar hiç haczedilemez.
 • Öğrenci bursları haczedilemez.

Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebil­mesi için gerekli olan eşya, borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvan­ları ve nakil vasıtaları, ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları, borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat ve borçlunun haline münasip evinin kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

Özel Kanunlarda Yer Alan Haczedilemeyen Mallar

 • Telekominikasyon hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilmiş olan numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları hiçbir şekilde haczedilemez.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun taşınır ve taşınmaz malları ve bankalardaki mevduatları dahil her türlü ala­cak ve hakları haczedilemez.
 • Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ile tasarruf mevduatı sigorta fonunun malları haczedilemez.
 • Sendikalar kanununa göre kurulan mesleki teşekküllerin malları haczedilemez.
 • Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir suretle haczedilemez.

Yola çıkmaya hazır bir gemi haczedilemez.

Sadece Bir Kısmı Haczedilebilen Mallar

 • maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler
 • intifa hakkı ve geliri
 • ilama bağlı olmayan nafakalar

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Mar 28, 2018 | İcra Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız