Hacizli Taşınmaz Satış Talebi Dilekçesi

Hacizli Taşınmaz Satış Talebi Dilekçesi


T.C.

…… İCRA

MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya NO  :2019/………E.

 

Alacaklı vekili geldi;

Dosyadan toplanan , 100 madde malumatları gelmiş olmakla satış için gün verilmesini talep ederim, dedi.12/7/2019

                                  

                                                                              Alacaklı Vekili

                                                    Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

bir yorum bırakın