Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Hacizli Taşınmaz Satış Talebi Dilekçesi

Hacizli Taşınmaz Satış Talebi Dilekçesi -1-


T.C.

…… İCRA

MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya NO  :2019/………E.

Alacaklı vekili geldi;

Dosyadan toplanan , 100 madde malumatları gelmiş olmakla satış için gün verilmesini talep ederim, dedi.12/7/2019

Alacaklı Vekili

                                                  Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Hacizli Taşınmaz Satış Talebi Dilekçesi -2-

ADANA X İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:… E

Alacaklı          :

Vekili              :

Borçlu             :

Konu              : Satış Talebimizi içermektedir.

Açıklama       :

Müdürlüğünüz nezdinde …. numaralı dosyada ki alacağına ilişkin olarak, başlatmış olduğumuz  icra takibi neticesinde alacağımız miktar olan ….. mahsuben   borçlu ….ait olan ….. numaralı olan taşınmazın, gerçekleşen haciz işlemi sonucunda haczedilen gayrimenkul malın satışının gerçekleştirilmesini için taşınmazın bulunduğu yer ilgili İcra Müdürlüğü’ne  talimat yazılarak satış işlemlerinin başlatılarak satış günü belirlenmesini müdürlüğünüzden saygıyla bilvekale talep ederiz

Alacaklı Vekili

Son düzenleme tarihi 4 Ağustos 2020 20:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.