HACİZ TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ADANA ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

           …./…./201…

HACİZ TUTANAĞI

DOSYA NO                    :……………………………………………………………………

ALACAKLI                      :…………………………………………………………………..

VEKİLİ AV.                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU                         :…………………………………………………………………….

 

BORÇ MİKTARI             :…………………………………………………………………….

HACİZ YAPILDIĞI YER  :……………………………………………………………………

HACİZ TARİHİ                :……………………………………………………………………

Karar gereğince borçlunun yukarıdaki adresine alacaklı tarafça temin edilen vasıta ile gelindi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   İcra Müdürü           Alacaklı veya         Borçlu veya         

Mühür ve İmza                 Vekili                K.Temsilcisi         Polis              Yeddiemin

 

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın