Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü

Nis 8, 2018 | İcra Hukuku

Haciz Sırasında Yapılacaklar, Haciz Prosedürü

Haciz işlemi bir borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının icra takibi açarak borcunu tahsil etme işlemine denir. Haciz işlemi sırasında alacaklının kendisi veya avukatı yanında olur. Bu yazımızda gerek avukatlar için gerekirse borçlular için haciz mahallinde dikkat edilmesi gereken hususları, haciz sırasında yapılması gerekenleri Adana İncekaş Hukuk Bürosu icra avukatları olarak detaylıca aktaracağız.

Haciz İçin İlk Aşama

Öncelikle bilindiği gibi icra takibi başlatmak isteyen alacaklı veya alacaklının vekili icra dairesine giderek bir icra takibi oluşturur icra takibi sonucunda borçluya bir tebligat yollanır borçlu bu tebligata cevap verip vermediğine göre takip kesinleşir. Bu kısmı kısa ve detaysız olarak geçiyoruz. Çünkü burada işleyeceğimiz konu haciz prosedürü ve haciz sırasında yapılması gerekenler.

Hacze Gidilecek Kişinin Adres Tespiti

Hacze gidilen adresin borçluya ait olup olmadığı önemlidir. Bu durumda zaten iki şekilde gerçekleşebilir. Borçlunun mernis adresine hacze gidiliyordur ya da borçluya yapılan tebligattaki var olan adrese hacze gidiliyordur.Haciz mahalline varıldığında borçlunun faturaları olup olmadığı kontrol edilir.Bu faturalarda yer alan seri numaraları kontrol edilir.

Alacaklı vekilinin haciz talebinde adres açıkça belirtilmelidir. Bu husus önemlidir. Hazirun tarafından yeni adres bildirilemez. Ancak haciz talebi ile yazılan “hazirunun göstericeği adresler” şeklindeki bir açıklama ile pratikte bu giderilmektedir.

Alacaklı vekilinin borçlunun mernis adresi dışında bir adresine göstermesi durumunda, adrese varıldığında söz konusu adresin borçluya ait olup olmadığının araştırılması önem arz eder. Pratikte borçlunun adresine varıldığında komşularla apartman yöneticisine kapı görevlisine borçlunun orada oturup oturmadığı sorulur. Bu şekilde herhangi bir bilgiye ulaşılamaması durumunda, borçlunun mahallinde evrak araştırması yapılır. Evrak araştırması borçlu kişinin özel hayatının gizliliği ihlal edilmeden yapılmalıdır. Bu husus önemlidir, evrak araştırması esnasında bir polis refakat eder. Polis icra memurunun emirlerine uymak yükümlüdür.Ancak ne yazık ki uygulamada polisler bırakın emir uygulamayı, polisleri karakoldan çıkarmak bile zahmetli bir iştir.Evrak araştırmasında aşırıya kaçma durumunda TCK da konulan kişinin özel hayata saygı ve gizliliğini ihlal edilmiş olunur.

Haciz Mahallinde Prosedür

Haciz Mahallinde Prosedür

Öncelikle haciz esnasında icra memuru elinde bulunan haciz tutanağına icra mahallinde gerçekleşen tüm sürece dair detaylar aktarır. Haciz tutanağı daha sonradan ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için en önemli nitelikteki belgedir. Haciz tutanağında yazılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sayılabilir:

 1. Haciz tutanağına mutlaka Haciz tarihi Haciz başlangıcı ve bitiş saati
 2. Haczedilen malların neler olduğu
 3. Haczedilen malların yediemine teslim edilmiş olup olmadığı yediemine teslim edilmiş ise takdir edilen ücretin ne kadar olduğu  ayrıca taksi ücretinin dahi detaylı bir şekilde miktarı yazılır.
 4. Haciz mahallinde bulunan borçlu alacaklı ve varsa alacaklının vekili beyanlarını bu haciz tutanağına yazdırmak zorundadır.
 5. Eğer ihtiyati haciz söz konusu ise Bu hususun haciz tutanağında açık bir şekilde belirtilmiş olması gereklidir.
 6. Haciz tutanağında mutlaka borçlunun varsa istihkak iddiasında bulunan kişinin kefilin ve yedieminlik görevi için gelen kişinin TC numaraları özellikle olmak üzere anne baba adı ve doğum tarihleri mutlaka tutanağa geçirilir.
 7. Kimlik bilgilerini açık bir şekilde ifade etmeyen kişinin beyanları esas alınmaz yani tutanağa geçirilmez.
 8. İstihkak iddiasında bulunan bir kişi var ise bu kişinin açık adresi kimlik bilgileri mutlaka tutanağa geçirilir.Ayrıca hazır bulunan alacaklı veya borçlu vekillerinin de bu istihkak iddiasına karşı beyanları mutlaka tutanağa geçirilmelidir.
 9. Borçlunun borç ödeme taahhüdü vermek istemesi durumunda ödeme taahhüdünde taahhüt tarihi ile son ödeme tarihi arasında işleyecek yasal faizi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca tüm alacak kalemlerinin ayrı ayrı ve açıkça yazılması gerekir.
 10. Alacaklı taraf eğer faizden vazgeçmiş ise bu husus tutanağa ayrıca not edilmelidir.

Tutanakta yer alması gereken zorunlu unsurları özet olarak tekrardan bir gözden geçirirsek; haciz mahallinde taahhüt verilmesi durumunda istihkak iddiası bulunması durumunda veyahut kefil olması durumunda bu hususların taahhütnamenin üst kısmına not düşünmesi gerekir.

Haczedilemeyecek Mallar Nelerdir?

 1. Devlet malları ve kamuya tahsis edilmiş mallar.
 2. Bedenini çalışmaya dayanan ve borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli eşyalar.
 3. Ailenin yaşamını devam ettirebilmesi için gereken lüzumlu eşyalar bu eşyalar Yargıtay kararları çerçevesinde buzdolabı ocak fırın çamaşır makinesi bulaşık makinesi ve benzeri eşyalardır.
 4. Borcunun Çiftçi olması durumunda ayrık haller bulunmaktadır yazımızın konusunu ilgilendirmediği için bu detaylara girilmeyecektir. Bundan başkaca detaylar denildiği üzere bu yazının konusu değildir.

Haczedilen mallar nasıl muhafaza edilir ve nerede saklanır?

İcra ve İflas Kanunu 88 maddesi gereğince para banka not çek senet poliçe gibi hususlar İcra Dairesinde saklanır.
Aynı zamanda altın gümüş gibi değerli madenler de İcra Dairesi kasasında saklanmaktadır. Eğer bulunulan bölgede ikamet eden bir Yediemin yok ise mallar yani taşınır mallar üçüncü bir kişiye veya borçluya Yediemin olarak da bırakılabilir.Alacaklı isterse malları borçluya Yediemin olarak bırakabilecektir.Bu bırakılan mallar üzerinde borçlu herhangi bir satış veya mal kaçırma gibi bir husus gerçekleştiriri borçlu hakkında iyi niyeti kötüye kullanma ceza davası açılabilecektir.

Haczedilen malların saklanması ve Yediemin ücretini avukat veya alacaklının kendisini peşin olarak vermekle yükümlüdür.Alacaklı veya alacaklı vekili söz konusu bu ücreti Yediemin olarak ödüyor ise 6 aylık ücretin toplamını ödemek zorundadır.İcra ve İflas Kanunu’nun 81 İnci maddesine göre zor kullanma hususunda yani kapının çilingir ile açılacak olması durumunda bir polis muvafakati zorunludur.

Haciz mahalline hangi araçlar ile gidilir?

Hacze savcılık arabaları ile çıkmasına özen gösterilir ancak savcılık arabası bulunmaması durumunda tarifeli taksi olarak kullanılır. Tarifeli taksi ücreti hakkaniyete uygun olarak belirlenir ve tutanağa yazılır.

Haciz Mahallinde Malların Başkasına Ait Olduğu İddası (İstihkak İddiası)

Bu durumda 3 şekil mevcuttur birincisi mallar borçlunun elinde olabilir.Borçlunun elinde bulunan mallar için bir başkası istihkak hakkında bulunursa bozuk hemen tutanağa geçirilir.İkincisi mallar üçüncü kişi ile borçlunun aynı anda Yani birlikte elinde bulunabilir.Bu durumda mallar borçlunun elindeymiş içerisinde kabul edilir. Üçüncü kişinin elinde bulunabilir bu durumda üçüncü kişinin yedieminliği kabul etmesi durumunda mallar üç kişiye Yediemin olarak bırakılır.

Sonuç olarak; mesleğin belki de en can alıcı noktası infazdır. Hukukun bu denli somut ve canlı bir şekilde tecellisi sizi gerek sosyolojik açıdan gerek ise felsefi açıdan derinleştirecek bir vakıadır. Fiili haciz her ne kadar çetrefilli bir süreç olsa da adaletin tecelli ettiği o andan haz almaya bakmak lazım. Sonuçta adalet bir nevi seleksiyon çarklısı ve bizler de adil nesillerin türemesi için çalışan hukuk emekçileriyiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

48 Yorumlar

 1. Anonim

  Mahkemelik olan bir dava kaybedildi mahkeme masrafları için aciz kararı çıkmış 4 kardeşe bölünecek bunu kendi adıma ayrı ödeye bilirmiyim veya ne yapmaliyim

  Yanıtla
 2. uygar

  3500 tl lik haciz için cuma günü eve gelecekler bunu taksite çevirme yolumuzun olmadığını söylüyorlar evde alınacak bir şey yok her şeyden tek tek var tüm yazdığınız şeyleri okudum anlaşa biliyor muyuz icra memuru ile sözleşme filan taksite böldürmek için borcu ya da alacakları şeylerin fiyatını neye göre belirliyorlar cevaplarsanız sevinirim

  Yanıtla
 3. Mahmut

  Merhaba benim türkcelle 850 TL borcum var bundan dolayı gün içinde eve haciz geleceğini söylediler 18 yasından büyüğüm ailemle kalıyorum üzerime birsey kayıtlı değil babama ait olan eve hacize gelmeleri mümkün mü?

  Yanıtla
   • Aykut

    Bir giyim fırma 2000sn sindeki bir açık senet doldurup içra verdi bu firma binlerce kişiyi vermiş babam evinde kalıyorum mal bildirimi yaptım tek emekli maaş im var eve gelirlerse babam ne yapabilir

    Yanıtla
   • Emre

    Benim evimede geldiler ben evde yoktum bana ulastilat ve ben geldimi beyan ettim onlarda tamam dediler sonra beklemeden ses sistemimi alip gitmisler ne bi tutanak gordum nese bir yasal olarak o kayda yazdiracaklarimi gordum ben gelene kadar alip gitmisler hirsiz gibi ne bir nusha var aldiklari esyanin nede benim imzam bana bir yol gosterin lutfen alinan esyada benim deil baskasinin faturalinmali cocugumun dogum gunu icin almistim 1 haftalina napmaliyim

    Yanıtla
  • ertan

   mahmut 7 gun ıcınde ıtıraz et fazızıne farklı sehırdeysen ıcra mudurlugu yetkısıne ıtıraz et bulundugun sehırden tekrar dosya acılır..onun ıcın tekrar ıcra mudurlugunden evrak gelır 7 gun ıcınde tekrar ıtıraz et ve ederken avukatlık ucretınıde yaz borcundan en az 500 tl dusulur bu bıraz zaman alır bırak alacaklı ugrassın..dılekceyı bı bılene yazdır yargıtayın olusturdugu içtihatlar var.dosya öylece durur 850 tl için kımse ugrasmaz olur.senı cok rahatsız edersede aç e devletı avukat sıkayetı yap.SENI ARAMASI RAHATSIZ EDMESI KANUN DISIDIR 1 DEFA ARAYABILIR MSJ DAHİ ATAMAZ..NOKTA…yaşanmış tecrube bunu avukat soylemez sana ..:)

   Yanıtla
 4. FATIH EMRE

  ŞUAN 5 AYRI BANKAYA 85 BIN TL CIVARINDA BORCUM VAR VE 4 AYDIR ISSIZIM. IKI DOSYADAN ICRA BASLAMIS E DEVLETTEN BAKTIM. DIGER 3 BANKADAN DAHA SES YOK. UZLASMA YOLUNA GITTIM AMA PEK NETICE ALAMADIM ISTE BULAMADIM DAHA. EVE GELIRLER DIYE KORKUYORUM. EVLI VE BIR COCUK BABASIYIM. BENIM NE YAPMAM LAZIM. BILGILENDIRIRMISINIZ…

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Fatih Bey, bu makalemizi okuyabilirsiniz. Evde bir ailenin yaşamına devam edebilmesi için gerekli eşyalar haczedilemez. Bunun dışında borçlarınızdan dolayı bulunduğunuz adrese gelinmesini engelleyemezsiniz.

   Yanıtla
 5. Mehmet

  Suan akbank ta 5 dosyam var icralik oldugum maasima haciz koymadilar daha eve gelceklermis evimden neler götürebilir evim de olan esyam hersey birtane yani buzdolabi tv camasir makinesi bulasik makinesi yatak odasi falan sadece salonda oturma gurubu var diger oda da iki kanepe mutfakta bir tane kanepe var bunlardan oturma grubunu götürürler mi teşekürler cevabınızı bekliyorum

  Yanıtla
 6. Mustafa

  Merhaba şuan 16 bin tl garanti baskasına borcum var ödeyemediğimden dolayı haciz başlatılacagını söylediler üzerime kayıtlı birşey yok ikametgah eskişehirde görünüyor ama ailemle kalıyorum k.maraşta ailemin evine geleceklerini söylediler hiçbirşey bana ait değil birşey alabilirler mi ? Plazma tv, oturma grubu, buzdolabı, v.s ana eşyalar var fazlası yok rica etsem açıklamalı bir şekilde yardımcı olur musunuz ?

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar, bahsettiğiniz eşyaların size ait olmadığını kanıtlamanız durumunda haciz işlemi uygulanamaz.

   Yanıtla
 7. duygu

  Bir mobilya magazasindan haciz islemi icin aradilar. Evliyim fakat benim kendi ailemin evine gideceklerini ordaki esyalari kaldıracaklarını soyluyorlar. Ailemden kimse kefil bile degil adlari bile dosyada gecmiyor. Ailemin esyalarini alabilirler mi.

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar Duygu Hanım, böyle bir beyan hukuka aykırıdır. Meslek etiğine uygun düşmeyen bir davranıştır. Ailenizden kimsenin evine haciz işlemi uygulanamaz anlattığınız durum için.

   Yanıtla
 8. Cihangir

  Merhaba benim banka mobilya borçlarım belki on yıldır hacizlik şimdiye dek hep evrak geldi bugün öğrendimki 16.02.2019 artık eve haciz gelicekmiş gibi bu durumu açıklayabilirmisiniz teşekkürler

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar, hacize gelip gelmemek alacaklı tarafın insiyatifindedir. 10 yıl boyunca hacze gelmemeleri bundan sonra gelmeyecekleri anlamını taşımaz. İcra dosyasında usulen bir eksiklik bulunmuyor ise alacaklı herhangi bir zamanda haciz talep etme hakkına sahiptir.

   Yanıtla
 9. İdris

  Bnm adıma olan iş yerinde anneme ait faturalı makına vardı bunu haczedıp goturduler nasıl gerı alabılırım

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar, istihkak davası açarak bu makinanın annenize ait olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir.

   Yanıtla
 10. Yigit

  Eve icra memuru girdi eşyalara bakmak için girmeye hakkı var mıydı yada benim içeri almama hakkım

  Yanıtla
 11. Serdar

  Benim evimde oturaran kiz arkadasim var buda bankaya borc yapmis hikahmehkah benim evime gostermis benim evimdeki esyala haciz koya bilir mi gecen gun gelmis ler ?simdiden tsk ederim

  Yanıtla
 12. halil ibrahim

  Merhabalar bankalara borcum var uacizlik oldum sorum su olacak bir kac nanlaya borcumuz var ve her birinde hacizlik olduk demek istedigim su hacedilen mallari evden aliyorlarmi yoksa kayit altina alip bizemi birakiyorlar yani esyalarin tumu icin soruyorum mobilya takimlarida dahil?

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Kayıt altına alıp yediemin olarak size de bırakabilirler, fiili olarak haciz de edebilirler.

   Yanıtla
 13. Fatih

  Merhaba benim turkcele borcum var yaklaşık 2500 civarı haciz gelicek diyor yeni dükkan açtım 3 ay oluyor dukkan açtığımı görebiliyorlar mi ve gelseler ne alabilir dükkanda bulunan eşyalar : 1 adet meşrubat dolabı 1 adet tv 2 adet mutfak dolabı 2 adet masa 1 adet dondurma reyonu

  Yanıtla
 14. caner

  selamlar.maaşımda 1 i aktif toplam 4 haciz var diğerleri sırada ancak 6 bin cıvarındaki bir bankaya olan borcumdan sırada olmasına rağmen eve haciz için ggelmişler eşime yarın tekrar gelip haciz işlemini başlatacaz demişler eğer eşinize ulaşamaz isek.bu durumda izlemem gereken yol nedir maaşımda zaten haciz var ve gelen bankada sırada bekliyor buna rağmen eve haciz getirebilir mi?getirirse yapmam gereken nedir?yardımcı olursanız sevinirim.teşekkğr ederim.

  Yanıtla
 15. LEO JABA

  KOLAY GELSİN İYİ ÇALIŞMALAR. EVİMİZE İL HACİZ İÇİN GELİNDİ İCRA MEMURU EVİ DOLAŞMIŞ EVİM DE 2 ADET TV VARDI 1 YAZILABİLİR DEMİŞ HAZIR BULUNAN AVUKAT STAJYERİ BORÇU KARŞILAMIYOR DEMİŞ İŞLEM YAPMADAN ÇIKIP GİTMİŞLER.İCRA MEMURLARI ÇOK İYİMİŞ EŞİM EVDEYDİ ZATEN MERAK ETTİĞİM AYNI DOSYA İÇİN TEKRAR EVE GELİRLERMİ EVİMDE BİŞEY YOK. VE EVDE OLMASAYDIM ÇİLİNGİRLE KAPIYI AÇMA YETKİLERİ VARMIDIR. KOLAY GELSİN TEŞEKKÜRLER

  Yanıtla
 16. Yılmaz yıldırım

  Öncelikle iyi günler dilerim toplam 6 bankadan faizi ile 100 bini geçen kredi ve kredi kartı borcum var adıma ortaklı olduğum aile mirasından bir parselim var benim hissem borcu fazlası ile karşılıyor ve borç 5. Aya girdi bankaları artık durduramadım ve ilk haciz hsbc banktan geldi ve parsele haciz konuldu acaba diğer bankalarda aynı yolumu uygular yoksa eve haciz gelirmi adıma başka bir şey yok tebliğat gelmeden onlara parsel haczini teklif etsemmi cevabınız için teşekkürler saygılar

  Yanıtla
 17. Ftm

  Merhaba ben 2014 te bir güzellik merkezine 6 seanslık 800tl olan bir hizmet için imza atmistim iki seansına gittim onlarında ucretini odedim kalan 4 seansa da 500 tl kalmisti orda imzayı attıran kadın kendi yapmış olduğu bir hatadan dolayı esiml beni tekrardan göndermek istemedi ve ben kalan 4 seansa gelemiycegimi belirtim sozlesmenin iptalini istedim taman sıkıntı yok iptal ederim diyip beni gonderdi ki kendisinin yetkisi altında bile değilmiş ve i
  bunu bana söylemedi ve 2019 da bana haberim olmadan 5000 TL borç çıkartıp adıma icra açılmış ve 5 sene boyunca sozlesmenin iptali olmadığına dair elime ne bir yazılı kâğıt nede bir arama yapıldı benim bir kurulu düzenim bile yok adresim ailemin uzerine kayitli evi hacz edebilirlerdi bide bu hizmetini bile almadim kafalarına gore borç çıkarmışlar itiraz edebilir miyim

  Yanıtla
 18. Hkn szn

  Merhabalar kolay gelsin ben işsizim tek gelir kaynağım zamanin da almış olduğumuz dükkan. Üzerime tek kayıtlı mülk o. Ve kırata şuan. Dün haciz gelmiş ve kiymet takdirini istemişler. 10 gün için de belirlenip gerkli mahkemeye bildirilecekmis. Ama fiilen haciz etmişler. Dukkanin değeri borcun 6-7 katı. Bu şekilde benim tek gelirimi haciz etmeleri mümkün mu ? Bu sürece itirazı hemen yapmalıyım sanırsam.

  Yanıtla
 19. Umit

  Merhaba esimin sirket borcundan dolayi mulkiyeti bana ait olan binama benim actigim sirkete hacize gelindi.dava acildi ve ben kaybettim mahkemeye sundugum faturalarda bir buzdolabi ve bir le koltuk icin evime hacize gelindi ve bu mallar kendi sirketim adina fatura edilmisken haciz edilip goturuldu.evime gelen hacizden once bana tebliggat yapilmadi.evime geldiklerinde ise bu buzdolabini ben ikinci elden aldim desemde sirf markasi uyuyor diye gorurduler buzdolabi uzerindeki barkot numarasi icra memurunun elindeki faturadahicbirsey yazilmamasina ragmen.ve le koltuk tamami bana sit olan sirketime kayitliyken kaybettigin mahkemeye sundugun faturada bu var diyerek nasil alip goturebiliyorlar bole bir haklari varmi ve is yerine gelinen haciz ile eve gelinen haciz arasinda nasil bir iliski var ne yapabilirim.

  Yanıtla
 20. Rabia

  Merhaba, babam arkadaşına kefil olmuş ve arkadaşı borcunu ödememiş. Hukuk bürosu aradı ve cuma günü hacze geleceğiz dedi, ancak babam emekli, bu durumda emeklinin evine hacze gelinebilir mi?

  Yanıtla
 21. TOLGA ÇİFTEOĞLU

  Saim bey, iyi günler.
  Bir borçlunun evinde haciz edilebilecek bir eşyası yok ise, arabası, arsası gibi haciz konulabilecek hususlar yok ise, ALACAKLI ALACAĞINI nasıl tahsil edecek. Borçlu borç yaptığı ile mi kalıyor.
  O zaman herkez borç yapsın üzerine bir şey olmasın evinde de herşeyden birer tane olun, güzel.
  Bu konunun devamı yokmu yani alacaklı alacağını nasıl tahsil edecek?

  Yanıtla
 22. yalçın karaman

  merhaba iş mahkemesi davası nedeniyle alacaklarım için haciz yolladım şirket isim değiştirip istihkak iddiasında bulundu ve haczedilen mallar listelenip yeddiemin bırakıldı. daha sonra icra hukuk mahkemesi istihkak iddiasının reddine ve haczin devamına karar verdi. şimdi bu kararla tekrar hacze gidilecek bu sefer muhafa işlemi yapılır mı yoksa yine istihkak iddi edip malları yedi emin bırakırlar mı?

  Yanıtla
 23. serdar

  Merhaba. 01.07.2019 ing bank avukatı tarafından arandım. kendilerinin icra sırası 5 yani sırada ing bankın icrası kendim fiili olarak çalışmaktayım. annem babam olmadığı için nenem gülün evini ikamet gösterdim nenem gülün evine haciz işlemleri yapabilirler mi?

  Yanıtla
 24. Ferhat

  Merhaba.Garanti bankasina olan kredi borcum nedeniyle banka avukati ikametgah adresime haciz gonderilmesini talep etmis.Ben uzun suredir issizim ve ailemle yasiyorum,bekarim.Sorum şu eve geldiklerinde bana ait olan esyalari nasil belirleyecekler kendime ait evde hicbirseyim yok.Aileme ait buyukbas hayvanlar var ki onlarin da belgeleri var babama ait.Yani icra memuru herseyin faturasini belgesini mi ister ya da benim adima fatura belge bulursa onlari mi alir mesela faturasiz plakasiz bir motorsiklet var bunun faturasi olmadigi icin benim oldugunu mu varsayar ? Tesekkurler…

  Yanıtla
 25. Şebnem

  Merhaba benim bankaya ve birkaç özel mağazaya borcum var, işsizim, evde standart eşyalardan 1 adet mevcut hepsi zaten oldukça eali, haciz için bunları alırlarmı? Yatak, buzdolabı vss hepsi 1 adet

  Yanıtla
 26. Mk

  Merhaba saim bey eşimin bir malzemeciye 6 7 bin tl civarında borcu vardı ama adam sahte fatura ayarlayıp 20 bin tl borç olarak kapıya yolladı biz ıtiraz edince icraya vermiş eşim ıtiraz etti mahkeme karşı tarafı hakli buldu 37 bin tl cıktı borç eşim tekrar ıtiraz etti sahte evrak benim böyle bir borcum yok diye bunun sonucu ne olur geçen gün de icra memuru geldi uyarı yapıp bana eve geldiğine dair kağıt imzalatti

  Yanıtla
 27. Kemal

  Selamlar ben bursadan yaziyom bizim dukkanin makinalarini icra memurlari alip goturdu tutanak tutulmadi polis yoktu mahkeme sonuclanmadan icra olurmu gelenlerin kimliklerinede bakmadik yoksa alacakli kişi bizi dumenemi getirdi cevaplarsaniz cok memnun oluruz

  Yanıtla
 28. Anonim

  slm banka borcumdan dolayı işyerime haciz memurları geldi işyerinde kullandığım işimle alakalı olan bilgisayar yazıcı ve televiyona tutanak tuttular imzala dediler imzlamazsan götürürüz dediler. bunları sonra alıp götürürlermi teşekkürler..

  Yanıtla
 29. Berna Hanım

  İstanbul dan yazıyorum Antep de alacaklı olduğum kişi. sadece üstüne patent var. işyeri ıspatıma yeter mi.işyerini ortak yada babasının üzerine yapmış olabilir. teşekkür ederim şimdiden))

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.