Haciz Mahallinden Mal Kaçırma Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ               :

ADINA VEKALETEN   : Avukat Saim İNCEKAŞ -Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                          : Görevliye Etkin Direnme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Mukavemet

SUÇ TARİHİ              : X

AÇIKLAMALAR          :

1… Müvekkil şirketin alacağını tahsil amacıyla ….. İcra Müdürlüğünün 2015/11463 E. sayılı dosyası ile başlatılmış olan takip dosyasından alınmış olan talimatın infazı için ….İcra Müd. 2015/1036 Tal. Sayılı dosyası ile borçlu D. LTD. ŞTİ.’nİn adresi olan X adresine 18.11.2015 tarihinden hacze gidilmiştir.

2… Haciz mahallinde borçlunun malları haczedileceği esnada 1 adet dizüstü bilgisayar Y.M. tarafından haciz mahallinden X plakalı araç ile kaçırılarak haczedilmesi ve muhafaza altına alınması engellenmeye çalışılmıştır. Adreste bulunan ve isminin X olduğunu beyan eden kişi mahalden kaçırılan bilgisayarın başkasına ait olduğunu beyan etmiş ve bilgisayarın kaçırılmasına da yardım etmiştir. İş bu durum X tarihli haciz tutanağı ile sabittir.  (EK1: 18.11.2015 tarihli haciz tutanağı)

3… Suçun haciz mahallinde alacaklı vekili olarak görev yapmakta olan Av. X ve icra memuruna karşı 2 tane kamu görevlisine karşı işlendiği sabittir. Bu sebeple sanığın işlemiş olduğu suçu yargı görevini yapan kişilere karşı işlenmesi halinde uygulanacak hükümlere göre cezalandırılması gerektiği hususu da göz önüne alınmalıdır.

4… Müvekkilimiz alacağını tahsil etmek amacıyla gittiği haciz mahallinden borçluya ait olan bilgisayarın kaçırılması sebebiyle zarara uğratılmıştır. Bu sebeple şikayet etme gereği hasıl olmuştur.

DELİLERİMİZ           : …………….

NETİCE- İ TALEP       :Yukarıda arz ve izah edildiği üzere şüpheli hakkında gerekli kanuni soruşturma yapılarak hakkında cezalandırılması için kamu adına dava açılmasını vekâleten arz ve talep ederim. Saygılarımızla

Şikayetçi Vekili

                Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana İcra Avukatı

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 00:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.