Haciz İhbarnemesi Neticesi İçin Üçüncü Kişinin Borcunun Muaccel Olması Gerekir- Yargıtay Kararı

Haciz İhbarnemesi Neticesi İçin Üçüncü Kişinin Borcunun Muaccel Olması Gerekir

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2018/5501 esas ve 2018/11679 karar sayılı ve 12.11.2018 günlü ilamı

“…İİK’nın 338. maddesine aykırılık suçundan kurulan hükümlere yönelik incelemede,

Sanıkların; ihbarnamelere itiraz dilekçelerinde savunmalarında şikayet konusu dört adet faturadan üçüne ilişkin borcun vadeli olduğunu ve şikayete esas olan icra takip dosyasından gönderilen haciz ihbarnamelerinden önce başka icra dosyalarından tebliğ edilen ihbarnameler için ödeme yaptıklarını belirtmeleri karşısında bu faturalara ilişkin borcun vadeli olup olmadığı, başka icra dosyalarına bu borçlar için ödeme yapılıp yapılmadığı; 01/02/2010 tarihli faturaya konu mal alımları olmadığından böyle bir borçlarının da bulunmadığını belirtmeleri karşısında takip borçlusu ile üçüncü kişinin defter ve belgeleri ile varsa aralarındaki sözleşmeler de incelenmek suretiyle ve şikayete konu faturaların asılları getirtilerek incelenip haciz ihbarnamesi ile ancak takip borçlusunun muaccel alacaklarının haczinin mümkün olduğu dikkate alınarak haciz ihbarnamesinin tebliği tarihi olan 04/02/2010 itibarıyla üçüncü kişinin takip borçlusuna muaccel bir borcu bulunup bulunmadığı tespit edilmeksizin eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,..” şeklindeki ilamı;

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 16:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.