103 Davetiyesi Örneği – HACİZ DAVET KAĞIDI ÖRNEĞİ

May 1, 2017 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

103 Davetiyesi – Haciz Davet Kağıdı Örneği -1-

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:…………

Borçlu……………… adına kayıtlı …… ili ………. ilçesi ……………… bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaza ………… tarih ve ………. yev no ile haciz konulmuş olup, bu kere borçluya 103 davet kağıdı gönderilmesini, talep ederim

Alacaklı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana
E-İMZALIDIR
Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

……………… İcra Müdürü

Örnek No:22

……….. İcra Dairesi

Dosya No…………

DAVET KÂĞIDI

1-Alacaklının ve varsa vekilinin : ………………….
adı, soyadı ve adresi ……………………..

2-Borçlunun ve varsa vekilinin : ………………………
adı, soyadı ve adresi ………………………
3-Haczin yapıldığı gün ve saat :…………………..
İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. *
(İİK m.103)
Eki :
Tapu Kaydı
…………İcra Müdürü
**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 58’e karşılık gelmektedir.

İ.İ.K. 103 Davet Kağıdı Örneği -2-

T.C 

7 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

DAVET  KAĞIDI

 1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi    :……….

:Vekili Av. ……….

2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi     :……………

 3-Haczin yapıldığı gün ve saat                                       :04.09.2018 tarih ve …….. yevmiye no

 4- Hacze konu gayrimenkule ilişkin bilgiler                : ………….. parsel bağımsız bölüm.

İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. 10.02.2015 (İİK m.103)    

                                                İcra Müdürü

                                                Mühür ve İmza

103 Davetiyesi Örneği -3-

         ANKARA

26.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                             

DOSYA NO                : 2017/154

 

DAVET KAĞIDI

 

1-Alacaklı Adı Soyadı                :

 

2-Borçlunun Adı Soyadı            :

                                                

3-Haczin yapıldığı gün ve saat  : 26/02/2019  tarihli Keskin  Tapu Müdürlüğü’ndeki  tapu haczi

İcra ve İflas Kanununun 102.maddesine tevfikan yapılan haciz sırasında, kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre, tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından, iş bu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren, adı geçen kanunun 103.maddesi gereğince üç gün dosyanın ve haciz tutanağı tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.(İc.İf.K.103)

                                                                       26.İcra Müdürü

                                                                       Mühür ve imzası

 

(*) Evvelce haciz ve vazedenlerle borçlular

dahi yeni iştirak ve ilavelerle kendilerine

bildirmek üzere 103 üncü madde mucibince

davet olunurlar. (İc.İf.K.104/3)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.