Güvence Hesabına Tazminat Başvuru Dilekçesi

Kas 12, 2019 | Tazminat Davası Avukatlığı

          TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

         KARAYOLLARI GÜVENCE HESABI İDARESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN       :

VEKİLİ                                 :

KONU                                   : Destekten yoksun kalınması nedeniyle uğranılan zararın telafisi istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkillerimin murisi … …, …/…/… tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş, geride eşi … … ve çocukları … … ile … … kalmıştır. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur.

2-) Kaza tespit tutanağından (EK 2) anlaşılacağı üzere, yukarıda belirtilen tarihte, saat … civarında, … Caddesi üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmekte olan müteveffaya, hız limitlerinin çok üzerinde seyretmekte olduğu kazaya tanık olanlarca da ifade edilen … renkli ve … marka otomobil, hızla çarpmış ve olay yerini aynı hızla terk etmiştir. Aracın plaka numarasını tespit etmek mümkün olmamıştır. Kazanın sorumlusunun tespit edilerek yakalanmasını teminen … C. Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Buna ilişkin başvuru dilekçesi örneği, dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuş olup başvurumuz, adı geçen savcılığın …/… Hz. numarası altında soruşturulmaktadır.

3-) Müteveffanın, … nedeniyle kaza yerinde / kaldırılmış olduğu hastanede ölmüş olduğunun tespitine ilişkin … … … Hastanesi … Başhekimliği tarafından düzenlenen … tarihli ölüm raporunu da dilekçemiz ekinde (EK 4) tetkiklerinize sunmaktayız.

4-) Müteveffa, kaza tarihine kadar …’de … olarak çalışmakta olup bu konuda çalışmakta olduğu işyerinden alınan yazıdan (EK 5) da anlaşılacağı üzere, almakta olduğu en son brüt  aaşı …-TL’dir. Maaşının net tutarı da anılan yazıda belirtilmiştir.

5-) Müteveffanın sigortalı olması veçhile, konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru üzerine mirasçıların bağlanan gelire ilişkin olarak anılan kurumdan alınan …/…/… tarihli ve … sayılı yazıdan (EK 6) da anlaşılacağı üzere, henüz okul çağında olan iki çocuğuyla birlikte ortada kalmış ve herhangi bir geliri olmayan bir annenin geçimi sağlamasına yeter olmaktan çok uzaktır.

6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi kılavuzluğunda, idarenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur. Bu veçhile,

SONUÇ VE İSTEM             : Başvurumuza ilişkin incelemenin imkanlar dahilinde mümkün olan en kısa süre içinde tarafınızca tamamlanmasını müteakip, yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen limitler dahilinde, müvekkillerimin zararının tazmin edilmesi hususunda gereğini, saygılarımla ve vekaleten talep ederim. …/…/…                                            

EKLER:

  1. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
  2. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
  3. … Cumhuriyet Savcılığı …/…/… tarih ve …/… hazırlık numaralı soruşturma evrakı.
  4. Ölüm Raporu,
  5. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
  6. Sosyal Güvenlik Kurum’undan bağlanan gelire dair bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
  7. Vekaletname örneği

İstem Sahibi Vekili

       Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

Güvence hesabına başvuru dilekçe örneği

GÜVENCE HESABI SİGORTA FONUNA

BAŞVURUCU          :

 VEKİLİ                     :

KONU                      : Hasar ihbarı ve maddi zararın ödenmesi istemli başvuru dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR     :

1- ……….tarihinde müvekkilin eşi olan müteveffa …………..’in sevk ve idaresindeki ………plakalı araç ile karşı taraf sürücü ………….’in sevk ve idaresindeki ………… plakalı aracın çarpışması neticesinde meydana gelen iki taraflı trafik kazası neticesinde müvekkilin eşi olan ……………. vefat etmiştir.

2- Müteveffa ……………….’in sevk ve idaresindeki ……………. plakalı aracın kaza tarihi itibariyle ZMMP’si bulunmamaktadır. Müvekkil gerçekleşen trafik kazasında desteğini kaybetmiş olup zarar gören 3. kişi konumundadır. Bu bağlamda Güvence Hesabı Sigorta Fonunun Sigortacılık Kanunu, KTK, ZMMS genel şartları ve Trafik Sigortası Genel Şartları gereği müvekkilimin maddi zararı kapsamında sorumluluğunun bulunduğu şüphesizdir.

3- Müvekkil gerçekleşen trafik kazasında desteğini kaybetmiş olup zarar gören 3. kişi konumundadır.

4- Müteveffa ………………., kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporlarına göre bu kazanın oluşumunda tam kusurlu bulunmaktadır. Ancak müvekkil gerçekleşen trafik kazasında desteğini kaybetmiş olup zarar gören 3. kişi konumundadır.

5- Trafik Sigortası Genel Şartları 01/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ancak bu tarihten sonra meydana gelen trafik kazaları neticesinde destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri teminat dışında tutulmalıdır. Müvekkilin desteği olan müteveffanın geçirmiş olduğu trafik kazası ……………. tarihinde olup geçmişe yürümezlik ilkesi ve kazanılmış hak ilkesi gereğince müvekkilin destekten yoksunluk zararı karşılanmalıdır.

6- Müteveffa vefat etmeden önce …………………. şoför olarak çalışmakta olup aylık geliri 2.000 TL nin üzerinde idi.

7- Fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile müteveffanın eşi ………… adına destek tazminatı hesabının aktüerya uzmanlarınız tarafından hesap edilerek ihbar tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 15 günlük yasal süre içinde aşağıda belirttiğimiz banka hesap numarasına ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize  dava ikame olunacağını bildirir, hasar dosyamızın açılmasını talep ederiz.

TALEP SAHİBİ VEKİLİ

GSM          :

E-MAİL     :

Banka Adı :

IBAN         :

EK              :

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.