Güven sarsıcı davranışlarından sonra tarafların uzun süre birlikte yaşadıkları anlaşılmakta ise boşanma davasının reddi gerekir- Yargıtay Kararı

Güven sarsıcı davranışlarından sonra tarafların uzun süre birlikte yaşadıkları anlaşılmakta ise boşanma davasının reddi gerekir

Toplanan delillerden davalı-davacı koca tanıklarının beyanlarında geçen davacı davalı kadının güven sarsıcı davranışlarından sonra tarafların 2008 yılı Nisan ayma kadar uzun süre birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı-davacı koca, eşinin davranışlarını affetmiş veya en azından hoşgörü ile karşılamış sayılır.

Davacı-davalı kadından kaynaklanan yeni bir kusurlu davranışı kanıtlanamamıştır. Öyleyse davalı-davacı kocanın boşanma davasının reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 14.06.2011, E. 2010/6973, K. 2011/10541.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 19:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.