Güven sarsıcı davranışlar içerisine giren eş daha ağır kusurludur- Yargıtay Kararı

Güven sarsıcı davranışlar içerisine giren eş daha ağır kusurludur

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kadının eşine sürekli hakaret ettiği; buna karşılık davacı kocanın da birlik görevlerini yerine getirmediği, güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiği; böylece boşanmaya neden olan olaylarda davacı kocanın daha ziyade kusurlu olduğu; Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısmda davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altmda eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/2)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 31.05.2011, E. 2011/8953, K. 2011/9591.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 16 Mart 2020 20:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.