Güven sarsıcı davranışa karşılık fiziksel şiddet uygulandığında tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmelidir- Yargıtay Kararı

Güven sarsıcı davranışa karşılık fiziksel şiddet uygulandığında tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmelidir

Kadının güven sarsıcı davranışına karşılık, kocanın da eşine fiziksel şiddet uyguladığı, eylemlerin gerçekleşen niteliğine göre; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davalı davacı kadının daha fazla kusurlu olmayıp; tarafların eşit kusurlu olduklarının anlaşılmasına göre davalı-davacı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 26.05.2011, E. 2010/7938, K. 2011/9201.)

Güven sarsıcı davranışa karşılık fiziksel şiddet uygulandığında tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmelidir

Toplanan delillerden davacı kocanın eşine şiddet uyguladığı, davalı kadının da güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsan olaylarda taraflar eşit kusurludur. (Y2HD, 13.06.2011, E. 2010/9923, K. 2011/10436.)

Güven sarsıcı davranışa karşılık fiziksel şiddet uygulandığında tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilmelidir

Delil listesinde ismi yer almayan davacı tanığı X’in ifadesine itibar edilemez. Toplanan delillerden; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda başka bir erkekle telefonla görüşen, internet ortamında mesajlaşan davacı kadın ile eşine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasıyla birlikte şiddet uygulamaktan mahkum olan davalı koca eşit kusurludur. (Y2HD, 04.04.2011, E. 2010/4943, K. 2011/5860.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 18:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.