Bir Sayfa Seçin

Güncel Hukuk Haberleri

Gündemde Yer Alan ve Halkı Yakından İlgilendiren Hukuk Haber Kaynağınız


# “Bank Asya’ya Para Yatıran Herkes” Örgüt Üyesi Olmak ile Suçlandı 

Yargıtay, 17/25 Aralık yargı darbesi sonrası Bank Asya’ya para yatırmanın tek başına FETÖ üyeliği suçu olduğuna karar verdi. FETÖ elebaşının “Para yatırın” talimatı verdiği 15 Ocak 2014 milat alındı. ( 2017/1862 E., 2017/5796 K. )


# “Soyadığını Değiştirmek İsteyen Kişinin Kendi Tercih ve Arzusu Önemlidir!”

Yargıtayın son içtihatları arasında yer alan kararda; kişinin toplum içerisinde nasıl tanındığını kendisinin belirleyebileceği ve bu yöndeki tercihinin haklı sebep oluşturabileceğine hükmetti. (2017/6122 E., 2017/14423 K.)


# “İşçi Çalışanlara Yargıtay’dan Büyük Müjde!” Prim ödemeleri artık yıllık izin, hafta tatili ödemesi yerine geçemeyecek!

21.11.2018 tarhinde www.yenisafak.com‘da çıkan “Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai kararı” başlıklı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı. Yüksek mahkeme, prim ödemelerinin fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti yerine geçtiğinin kabul edilemeyeceğine hükmetti.


# “Apartmanınıza kapıcı seçerken dikkatli olun, kapıcının kusurundan apartman sakinleri olarak siz de sorumlu tutulabilirsiniz!”

14.11.2018 tarihinde www.hurriyet.com.tr de çıkan “Site görevlisi misafir iş adamını öldürdü… Yargıtay’dan site sakinleri için önemli karar” başlıklı 3. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay, kapıcının görevli olduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı misafiri bıçaklayarak öldürmesi olayında site sakinlerini de kusurlu buldu. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla; adam çalıştıranın görülecek işe uygun fikri, mesleki bilgi ve yeteneklere sahip bir kişi seçmekle yükümlü sayılacak.


# “Yüksek mahkeme işçiler için haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına karar verdi”

İş Kanunu’ndan kaynaklı olan ‘işçilerin haftalık izni’ konusunda; Yargıtay bu iznin 24 saatten az olarak verilemeyeceğine ve parçalanarak veya biriktirilerek sonradan kullanılamayacağına karar verdi.


“Baba için her hafta verilen görüş izni, anneyi sürekli eve bağlı hale getirir!”

Baba için verilen müşterek çocuğu her haftasonu görüş izni uygulamasına Yargıtay tarafından son verildi! Yargıtay her hafta görüş zorunluluğu olması durumunda annenin haftasonları sürekli eve bağımlı kalacağını ve velayet görevini verimli şekilde yerine getiremeyeceğine karar verildi. Bu nedenle en az 15 günde bir görüş izni uygulamasına geçildi.


# “Memura usulune aykırı olarak verilen idari ceza iptal edildi!”

Davacının kusurlu olduğu iddia edilen davranışı nedeniyle bir soruşturmacı tayin edilerek usulüne uygun soruşturma yapılmaksızın, 1. Disiplin Amiri tarafından savunması alınmak suretiyle ceza teklifi yapılarak, ayrıca cezayı teklif eden kişinin Disiplin Kurulu kararında da imzası bulunacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. İlgili Yargıtay kararıyla birlikte memura usulune aykırı işlemler yapılarak verilen ceza iptal edildi.