Gümrük Kaçakçılığı Suçu Savunma Dilekçesi

ASLİYE  CEZA MAHKEMESİNE

ADANA

DOSYA NO:   E.

İTİRAZ EDEN

SANIK                                   : (İsim)

MÜDAFİİ                              : Av. Saim İncekaş

KONU                                       :  Hopa 1.  Asliye Ceza Mahkemesinin ………….. tarih ve ………… E. sayılı ara kararına CMK 268/2 Mad. Kapsamında itiraz

AÇIKLAMA                         : 28.12.2017 günkü celsede sanığın savunmasını sadece 08.08.2017 tarihinde kollukta ( Jandarma ) alındığını, bu savunmada sanığa 5607 sayılı yasanın 5/2 maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla suça konu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı kamuya ödeyip ödemeyeceği sorulmuştur. Ancak bu aşamada KEMT varakası düzenlenmemiş olduğu için somut bir miktar belirtilmemiştir. Sanık, serbest bırakıldığı için memleketi Erzurum Oltu ilçesine gitmiştir.  KEMT varakası daha sonra  10.08.2017 tarihinde dosyaya sunulmuştur.  Biz, bu husus belirterek  suça konu eşyanın gümrüklenmiş değerinin soruşturma aşamasında sanığa somut olarak bildirilmediği, KEMT varakasının daha sonra dosyaya sunulduğu, bu nedenle sanığın bu hakkını kullanması gerektiği düşüncesi ile   suça konu eşyanın gümrüklenmiş değeri olan 9.463,60 TL’nin iki katı olan 18.927,2 TL’yi kamuya ödemek istediğimizi, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması halinde tarafımıza süre verilmesini talep ettik ise de sayın mahkemece bu konudaki talebimizin ihsası rey olacağı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.

            Bu karara CMK 268/2 Mad. Kapsamında itiraz ediyoruz. Öncelikle itirazımızın Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce değerlendirilerek kabulünü talep ediyoruz. Eğer mahkeme aksi kanaatte ise itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Artvin Ağır Ceza Mahkemesine  gönderilmesini talep ediyoruz.

            Bilindiği üzere 5607 sayılı yasanın 5/2 maddesi bu gibi durumlarda kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar paranın  soruşturma evresi sona erinceye kadar  hazineye denmesi halinde  etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacağı hükmüne amirdir.

            Sanık ilk kez ödemesi gereken meblağı 28.12.2017 tarihindeki duruşmada öğrenmiştir. Bu nedenle soruşma evresi sona erinceye kadar ödemeye ilişkin zorunluluğu sanık açısından uygulanmaması gerektiği görüşündeyiz.

            Eğer mahkemece sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılacağı amacıyla tarafımıza süre verilmiş olsaydı 18.927,2 TL sanık tarafından hazineye ödenecek ve böylece sanık etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacaktı.

            Gümrük kaçakçılığı suçu ekonomik nitelik arz eden bir suçtur. Daha çok ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi egemendir.

            Talebimiz sonuca yönelik olmayıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanmamaya yöneliktir..  Sonuç itibariyle mahkemece esasa yönelik olarak beraat kararı dahi verilebilecek bir durumda etkin pişmanlık  hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilmesi  bu hususta verilecek olan kararın ihsası rey anlamına gelmeyeceğini düşünüyoruz.  

SONUÇ          : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak hususlar karşısında ;

            İtirazımızın öncelikle Hopa 1. Asliye  Ceza Mahkemesi’nce  değerlendirilerek kabulü ile, …………… tarih ve ………. E. sayılı ara  kararının düzeltilmesine,

            Eğer Mahkeme aksi kanaatte ise  itirazımız değerlendirilmek üzere dosyanın Artvin  Ağır  Ceza Mahkemesine  gönderilmesine,

            Sonuç olarak itirazımızın kabulü ile Hopa 1. Asliye  Ceza  Mahkemesinin  söz konusu kararının kaldırılmasına,

            Karar verilmesini  Sanık vekili olarak saygılarımla dilerim.03.01.2017

 

                                                                      

 

İtiraz Eden  Sanık Vekili

 

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.