Gözlem Altına Alınma Kararına İtiraz Dilekçesi

Ara 8, 2019 | Kovuşturma-Yargılama

Gözlem Altına Alınma Kararına İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alınma Kararına İtiraz -1-

X Gönderilmek Üzere

X mahkeme tarafından resmî bir sağlık kurumunda gözlem altında tutulmasına karar verilmesi.

“>Gözlem altına alınma kararına karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR   :

 

1-)Müvekkilimiz hakkında …C.Başsavcılığının …. 2-) …. 3-) Yukarıda belirtilen nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen HUKUKİ NEDENLER      :  5271 sayılı Kanun m. 74 ,267,268

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ,                                                                                                                                                                                                              Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Gözlem Altına Alınma Kararına İtiraz -2-

X SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

(Gönderilmek Üzere)

X SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

 

DEĞİŞİK İŞ NO                  :

ŞÜPHELİ                              :

Adres:

MÜDAFİİ                             : 

Adres:

KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH            :

KONU                                   : X Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/ D. İş sayılı dosyasında  tarihli duruşmasında müdafisi olduğum şüpheli  hakkında verilen Gözlem Altına Alınma Kararına ilişkin itirazlarımızın sunulması ve GÖZLEM ALTINA ALINMASI KARARININ KALDIRILMASI,talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

Müdafisi olduğum şüpheli     hakkında TCK 32. Maddesi uyarınca akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu bu akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığının tespiti açısından, Dörtyol Sulh Ceza Hakimliği tarafından; şüphelinin üzerine atılı fiilleri işlediği yolunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, talebin usule, yasaya ve dosya muhtevasına uygun olduğunun anlaşılması kanaatiyle 5271 Sayılı CMK 74. Maddesine göre resmi bir sağlık kurumunda 3 hafta süre ile Gözlem Altına Alınmasına karar verilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; CMK 74/4’e göre; ‘Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurur.’  hükmü uyarınca gözlem altına alma kararına karşı başvurulacak itiraz kanun yolu burada önem arz etmektedir. Gözlem altına alınma kararına itiraz durumunda kanun koyucu itiraz talebinin, söz konusu kararın infazı üzerindeki etkisine ilişkin olarak yapmış olduğu genel düzenlemeden vazgeçerek, gözlem altına alma kararına karşı başvurulacak itirazda kararın yerine getirilmesini durdurma yetkisini tartışmasız olarak tanımaktadır. Öncelikle bu durumun dikkate alınmasını talep ederiz.

CMK m. 74 gereği gözlem altına alma kararı uzman hekimin önerisi üzerine verilebilir. Ayrıca kişinin akıl hastası olup olmadığının sağlık kuruluşlarınca saptanması işlemi sırasında gözlem altına alınması da zorunlu değildir. CMK’nın 74. maddesinde düzenlenen ve özgürlüğü kısıtlayan bir işlem olan gözlem altına alma, ancak bilirkişinin uygun görüşü doğrultusunda ve gerektiğinde başvurulabilecek bir kontrol yöntemidir. (Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2008/6230 E., 2009/1 K) Dava konusu olayda ise kararı veren Dörtyol Sulh Ceza Hakimliği bilirkişi görüşü almadan gözlem altına alma kararını vermiştir. Dolayısıyla verilen karar yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

 

Hukuk devletinin bir sonucu olan orantılılık ilkesi uyarınca kusur ehliyetinin belirlenmesi açısından gözlem altına alma kurumuna eğer zaruri ise başvurmak gerekmektedir. Zira başkaca yöntemlerle kişinin akıl sağlığı ortaya çıkarılabiliyorsa bu tedbire başvurmak orantılılık ilkesine aykırılık olarak kabul edilmelidir. Eğer daha önce kişinin akıl sağlığı için bir araştırma yapılmış ise ve hali hazırdaki dava bakımından bu sonuç kullanılabilir mahiyette ise yine söz konusu tedbire başvurmak orantılılık prensibine aykırı olacaktır. (2015/3 Ankara Barosu Dergisi- Yrd. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU) Dosya kapsamında şüphelinin psikolojik durumuna dair daha önce alınan tıbbi raporlar da mevcuttur. Dolayısı ile bu durum da dikkate alınmalıdır. Ayrıca Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere ‘Kisinin akıl hastası olup olmadığının sağlık kuruluşlarınca saptanması işlemi sırasında gözlem altına alınması da zorunlu değildir.’(T.C.YARGITAY 9. Ceza Dairesi E:2008/6230 K:2009/1 Karar Tarihi: 30.12.2008)

Yukarıda belirtilen nedenlerle, müdafisi olduğum şüpheli X hakkında verilen gözlem altına alınma kararına karşı sayın hakimliğinize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          :TCK, CMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle; gözlem altına alınma kararına karşı yaptığımız itirazlarımızın kabulü ile, ŞÜPHELİ  HAKKINDA  TARİHİNDE VERİLMİŞ OLAN GÖZLEM ALTINA ALINMA KARARININ KALDIRILMASINA, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                              Şüpheli Müdafii

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.