Görülmekte olan boşanma davasının bulunması ayrılık davası açılmasına engel değildir- Yargıtay Kararı

Görülmekte olan boşanma davasının bulunması ayrılık davası açılmasına engel değildir

“Dava, Türk Medeni Kanununun 170. maddesinden kaynaklanan ayrılık kararı verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece “tarafların Yargıtay’da olan kesinleşmemiş bir boşanma davasının olduğu bu aşamada davacının eldeki davayı açmakta hukuki yararının bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. İşbu davanın davalısı kadın tarafından açılan Ezine Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 2015/592 esasında kayıtlı boşanma davasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davalı kadın tarafından 05.12.2013 tarihinde Ezine Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinde açılmış ve görülmekte olan boşanma davasının bulunması erkeğin ayrılık davası açmasına engel değildir. Davacının ayrılık davası açmakta hukuki yararı bulunmaktadır. O halde davalar arasındaki bağlantı hususu da değerlendirilerek tüm deliller toplanılarak işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, boşanma davasının bulunduğu şeklindeki hatalı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 16.11. 2017, E. 2017/4259, K. 2017/12926)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 11 Nisan 2020 20:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.