Bir Sayfa Seçin

Görsel Şiddet Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Evlilik Birliğinin Görsel Şiddetle Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR:

 • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu Nalan ile X doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
 • Davalı ile X tarihinden beri birlikte X’da yaşamakta olduğumuzdan boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2) mahkemesi olan (TMK md 168) X mahkemelerinde açıyoruz.
 • Davalı eşim sırlarımı paylaştığım günlüğümü internet ortamında herkesin görmesini sağlayacak şekilde tüm sitelere servis etmiştir. (Ekli belge: 3) Bu durumu öğrendiğimde kendisi ile tartıştığımda bana başkalarının görmesini istemediğim bazı fotoğraflarımı da internet ortamında herkesin görmesini sağlayacak şekilde tüm sitelere servis ettiğini açıkladı. (Ekli belge: 4) 
 • Eşimin görsel şiddete yönelik davranışlarına tahammül edemediğim için ortak konuttan bu sebeple ayrıldım. Davalı eşimin görsel şiddetine yönelik taşıyan davranışları sebebiyle evlilik birliğimiz ortak hayatı sürdürmemiz beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış (Ekli Belge: 5) durumdadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, yerleşim yeri belgesi, fotoğraflar, internet kayıtları.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 166 f. I, 169, 174, 175,182, 336.

TALEP SONUCU:

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

 • Evlilik birliğinin görsel şiddetle sarsılması sebebiyle (TMK md 166 f. I) tarafların boşanmalarına,
 • Küçük X’in velayetinin (TMK md 336 f. III) davacı annesine verilmesine,
 • Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile 500. 000 TL manevi tazminatın (TMK md 174 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av

 

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Yerleşim yeri belgesi
 • İnternet kayıtları
 • Fotoğraflar
 • Tanık listesi
 • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)
Son Güncelleme Tarihi