Görevi yaptırmamak için direnme savunma dilekçesi

Eyl 30, 2020 | Ceza Hukuku

Adana’da ceza avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan bu yazıda devlet memuruna görevini yaptırmamak ve direnmek suçuna dair ne şekilde savunmalar yapılabileceği anlatılmıştır.

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                                       :

SAVUNMASINI BEYAN

EDEN SANIK                                   :

 

VEKİLİ                                             :

DAVACI                                           :K.H.

SUÇLAMA                                       : Nitelikli Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

 

KONU                                               : Savunmaya İlişkin Beyanımız ve  vekaletnamenin     sunulması

AÇIKLAMALAR

  • Özetle, olay tarihinde bekçi olarak görev yapan müştekilerin, çevreye rahatsızlık verdiği bahsi ile Müvekkil sanık ………………………. kontrol  ve sevkinde olan Çelik marka motosikleti ile dur ihtarına rağmen durmayıp bir de üzerlerine hızlı bir şekilde sürüldüğü iddia edilmiş, bunun üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu  hazırlanan iddianamede TCK 6. Maddesi doğrultusunda motosikletin silah olarak değerlendirilmesi  gerektiği bu sebep ile suçun TCK madde 265/4  kapsamında cezalandırılmasından bahsi ile Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/4642 soruşturma numaralı iddianame hazırlanıp sayın mahkemenize tevzi edilmiştir.

  • 05.2019 tarihinde Müvekkil sanık …………………ehliyetsiz olarak sürdüğü motosikleti ile Sanayi mahallesi 1839. Sokak  Yeşiltepe Camii mevkiinde devriye görevi yapan müşteki bekçileri görmüş, korku, heyecan ve panik ile ceza yememek, motosiklete el konulmaması düşüncesi ile kaçmaya çalışmış, kesinlikle müvekkil tarafından yukarıda isimleri yazılı bekçilerin üzerine motosikletini sürmemiş, aksine karanlıkta kim olduğunu hatırlamadığı   müştekilerden biri tarafından Müvekkil sanık ……………………… sevk ve idaresindeki hareket halindeki motora herhangi bir ihtarda bulunmadan tekme atılarak müvekkilin motosiklet ile düşerek yaralanmasına sebep olmuşlardır.Olay tarihinde alınan hastane raporları derdest dava dosyasında mevcuttur. Kolluk ifadesi sırasında “bak biz senden şikayetçi değiliz sende bizden şikayetçi olma ifadeni bu şekilde ver dosya burada kapansın” denilerek müvekkil üzerinde baskı kurulmuştur. Müvekkil Sanık ehliyetsiz ve kasksız araç sürmekten 3000 TL civarında trafik para cezasını ödemiş ve bahsi geçen motor trafikten çekilmiştir.

  • Olayda bahsi geçen motosikletin fiziksel özellikleri, ağırlığı ortalama 80-90 kg ağırlığında, 1 m yerden yüksekliğinde, 1,5-2 m uzunluğunda, 50-60 cm genişliğindedir. Müvekkil sanık üzerine atılı suçlamayı kabul etmemekle beraber yukarıda isimleri yazılı müştekilerce basit bir motosikletin bir tekme ile etkisiz hale getirmek varken neden tepkisiz kaldıkları şüpheli olup olay yerinden çok uzaklaşamadan tek taraflı bir kaza geçirmesi ayrı bir soru işaretidir.

  • TCK madde 265 değerlendirildiğinde suçun unsurları bakımımda cebir(zor kullanma) veya tehdidin bulunması şart olup somut olayda müvekkil sanığın kaçmaya çalışması ne cebir ne de tehdit kapsamındadır.Bu sebep ile isnat edilen suçun yasal unsurları oluşmamıştır.Kaçma fiili pasif eylem niteliğinde olup yargıtayın bu konuda içtihatları mevcuttur.(T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2006/5382 K. 2006/13684 T. 11.7.2006)

  • TCK madde 265/4 suçun silahla işlenmesi düzenlemiş bahsi geçen motosikletin TCK madde 6 kapsamında silah sayıldığından bahsedilmiş buradan yola çıkarak İfade tutanaklarında da görüleceği üzere müştekilerin beyanları kopyala yapıştır şekilde alınmış üç müştekide müvekkil sanık ……………….. motosikleti üzerlerine sürdüğü beyanında bulunmuşlardır.Fizik kuralları çerçevesinde aynı zaman diliminde motosikletin boyutu ve ağırlığı itibari ile bu durumun imkansız olduğu açıktır.Müştekilerin beyanları asılsız ve mesnetsiz olup bu suçun unsurları oluşmamıştır.

  • TCK madde 265 ve 265/4 beraber değerlendirildiğinde, suçun nitelikli halinde, suçun temel şeklinin bütün unsurları olması gerekir. Esasen temel suç tipinin bütün özelliklerini taşımayan bir somut olayda, o suçun nitelikli halinde söz edilemez. Suçun temel şeklini meydana getiren yasal unsurlardan birisinin bulunmaması halinde, suçun ne temel ne de nitelikli halinden bahsetmek mümkündür. Zira “temeli olmayan bir binanın katlarından” bahsedilemez.

  • Ayrıca Müvekkil Sanık zincirleme suç iddiası ile tek fiil ile birden fazla kişiye bu suçu işlediği iddia edilmiş olup hukukumuzun temel aldığı ortalama zekaya sahip bir insanın bir motosiklet ile aynı zaman diliminde 3 kişinin üzerine süremeyeceğini bilir, neden bu şekilde beyanda bulunduklarını anlam verememiş olup  müvekkil üzerine atılı kesin ve inandırıcı delillerden uzak suçlamayı kesinlikle kabul etmiyoruz.

  • TCK madde 265(görevi yaptırmamak için direnme) düzenlenen suçun unsurlarında sayılan cebir, TCK madde 108’deki cebir suçundan farklı olup zor kullanma fiziki müdahalede bulunma anlamı taşımaktadır. Kaldı ki uygulamada kasten yaralama boyutuna varmayan ittirme, tutma gibi eylemlerin de direnme suçunu oluşturabileceği, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından kabul edilmiştir. Buna karşın Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin aksi yöndeki görüşü, yani kasten yaralama boyutuna varmayan bir eylemin görevi yaptırmamak için direnme suçunu da oluşturmayacağını, kabul ettiği şeklinde yorumlanabilecek yakın tarihli bir kararı da mevcuttur. (18. CD, 06.05.2015, 2015/18953, 2015/1079).Açıklamalar ışığında Müvekkil sanık üzerene atılı suçlamaları kabul etmemekle beraber olayın müştekilerin anlatımında ki gibi olduğu varsayımında bile bu suçun unsurlarının oluşmayacağı düşüncesindeyiz.

SONUÇ                                  : Sunulan ve re’sen tespit buyrulacak nedenlerden dolayı iddia edilen suçun yasal unsurları oluşmadığından Müvekkil sanık … BERAATİNE, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih  

EK:

1-      VEKALETNAME

2-      SÖZ KONUSU MOTOSİKLETİN TEMSİLİ GÖRÜNTÜSÜ                                                                                

                                                                                                             SANIK VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.