Görevi Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

Görevi Kötüye Kullanma Suç Duyurusu/Şikayet Dilekçesi


…….  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

YAKINAN                                        :

 

VEKİLİ                                            : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

 

SANIK                                              : 

  

SUÇ                                                   : Görevi Kötüye Kullanmak

SUÇ TARİHİ                                   : …/…/…

 

KONU                                               : … İdare Mahkemesi  …/…/… Tarih Ve …/… Sayılı Kararının Uygulanmaması

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimin … adresindeki … isimli işyerine  … Belediyesi zabıta ekipleri tarafından … süreyle kapatma cezası ve … TL para cezası kesilmiştir.

2-)  Müvekkilim yasal süreler içinde … Belediyesine itirazlarını sunmuş, itirazının reddedilmesi üzerine … İdare Mahkemesine dava açmıştır. Mahkeme davanın kabulüne, ödenen para cezasının iadesine ve müvekkilimin işyeri hakkındaki kapatma cezasının geri alınmasına karar vermiştir.

 

3-) Davalı idare ve çalışanları mahkeme kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren … süre geçmiş olmasına rağmen müvekkilime iadesi gereken para cezasını iade etmemiş ve mühürlü işyeri açılmamıştır. Bu nedenlerden dolayı dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : TCK. m. 257, AY. m. 138 ve sair hukuki mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    : İdare mahkemesi kararı, ceza tutanakları ve sair deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıklanan nedenlerle, sanık mahkeme kararınım uygulamamakla görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Sanık hakkında açıkladığımız nedenlerden ötürü Kamu Davası açılmasını saygıyla talep ederim…./…/…

                                                                                                       Yakınan Vekili

                                                                                                  Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.