Görevden El Çektirme Kararına İtiraz

Tem 12, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Görevden El Çektirme Kararına İtiraz

Görevden El Çektirme Kararına İtiraz

 

  • X Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün X tarih,  X sayılı kararı ile yapılan tam hukuksuz idari işlemin benim için telafisi güç hatta imkansız kayıplar yaşatmasından dolayı öncelikle bu idari işlemin yürütülmesinin durdurulması ve dava neticesinde iptaline karar verilmesi gerekir.
  • İdare hukuku alanında görevden el çektirme kararına yapılacak itiraz uzman bir avukat tarafından yapılmalıdır.

Görevden El Çektirme Kararına İtiraz Dilekçesi

 

ADANA  (    )  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACI                :

DAVALI                 : ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONU                    : Adana Büyükşehir Belediyesinin X tarih, X sayılı görevimden çekilmiş sayılarak kaydımın kapatılmasına yönelik tesis edilen idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve dava neticesinde iptaline karar verilmesi talebimdir.  

TEBLİĞ TARİHİ        : 

AÇIKLAMALAR      :

Görevimden çekilmiş sayılarak kaydımın kapatılmasına ilişkin tesis edilen bu idari işlem hukuksuzdur ve tarafıma telafisi güç zararlar vermektedir. Şöyle ki;

1-) X Büyükşehir Belediyesi, X İtfaiye Şube Müdürlüğü emri altında görevimi layığı ile yerine getirirken, X Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün tamamen hukuka aykırı bir şekilde vermiş olduğu karar ile X tarihinden bu yana hizmet vermiş olduğum kutsal itfaiye erliği görevinden el çektirilmiş bulunmaktayım.

2-) İtfaiye erliği görevimi yapmakta iken karşılaşmış olduğum sağlık sıkıntılarım nedeniyle günlerce hastane de tedavi altına alınmış ve neticesinde sağlığıma kavuştuktan sonra görevime dönmeyi beklerken, tamamen keyfi bir tutum neticesinde alınan, hiçbir hukuki geçerliliği olmayan ve sadece mağduriyet yaşanmasına sebep olan yukarıda bilgileri verilen karar neticesinde görevimden el çektirilmesi benim için telafisi imkansız kayıplar anlamındadır. Görevden el çektirilmeme yönelik tesis edilen idari işlemde, olumsuz bir duruma rastlanmadığına olan inancımı belirterek, sadece sözde mazeretsiz ve kesintisiz 10 günlük devamsızlık olduğu iddiası ile tesis edilen idari işlem keyfi bir işlem olup hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

3-) Görmüş olduğum tedaviye yönelik olarak uygun görülmesi halinde sayın başkanlığınızca ilgili sağlık kuruluşlarına gönderilecek müzekkere ile tedavi sürecim ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak mümkündür. Diğer yandan hakkımda verilen bu kararın tesisinde hukuki denetimin dahi yapılmamış olması ve sadece idarenin keyfi tutumu nedeniyle hayatımın odak noktasına yerleştirdiğim kutsal mesleğimden sadece devamsızlık yaptığım gerekçesi ile el çektirilmesi ağır mağduriyetime neden olmuştur. Söz konusu idari işlemde hukuken geçerli somut bir bilgi ya da belge bulunmadığı, amirlerime ve diğer sorumlu olduğum yerlere gerekli izahatları yapmama rağmen itfaiye erliğimi olumsuz kılacak nitelik ve yeterlilikte bir gerekçe ortaya konulmadan keyfi bir tutum izlenmiş ve devamsızlık sebep gösterilmiştir.

4-) Özellikle dava konusu işlem tarihine kadar geçen sürede şahsımla ilgili itfaiye eri olmama engel teşkil edecek işbu idari işlem dikkate alındığında, davanın neticelenmesi süresi içinde benimle beraber bakmakla yükümlü olduğum aile bireylerimin de ağır mağduriyeti söz konusu olacaktır. Hali hazırda çalışmıyor olmam aileye maddi gelir getiren başka kimsenin olmaması ve haliyle masraflarının olduğu da göz önüne alınmak zorunluluğu bulunmaktadır. Tamamen hukuksuz bir şekilde tesis edilen idari işlemin iptali hukuk devleti olmanın ilke ve gereklerinin bir zaferi olacaktır.

5-) İdari İşlemin, çalışma hürriyetime ilişkin yönünün de olması sebebiyle uygulanması halinde istihdam alanım da daraltıldığından telafisi güç zararların doğacağı da açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanma halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulması zorunluluk arz etmektedir. Bu sebeple sözde devamsızlık nedeniyle görevimden el çektirilmesi hukuki dayanaktan yoksun ve keyfi bir karardır. Mesleğimde süreklilik arz eden bir şekilde başarılı olacağıma yönelik olarak verilen eğitimleri eksiksiz alarak aldım ve mesleğimi gereklerini layıkıyla ifaya hazır olduğum halde tesis edilen bu idari işlem tarafıma telafisi güç zararlar vermiştir.  

6-) Yukarıda izahı yapılan tüm bu gerekçeler ışığında sağlık sorunlarım nedeniyle görmüş olduğum tedavinin göz ardı edilerek sözde devamsızlık gerekçesi ile görevden el çektirilerek uzaklaştırılmama yönelik tesis edilen bu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu durumda ağır mağduriyetime sebep olmaktadır. Açıklanan nedenlerden dolayı bu hukuksuz işlemin telafisi güç ve imkansız kayıplarıma neden olması nedeniyle tesis edilen idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulmasını ve akabinde iptalini talep etmek amacıyla işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

YASAL NEDENLER            : İdari Yargılama Usulü Kanunu, ilgili mevzuat.

DELİLLER                         :Tebliğ tebellüğ belgesi, hastane kayıtları ile sair her türlü yasal deliller.

İSTEM SONUCU               :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve sayın başkanlığınız tarafından re sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle haklı davamın KABULÜNE,

X Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün X tarih,  X sayılı kararı ile yapılan tam hukuksuz idari işlemin benim için telafisi güç hatta imkansız kayıplar yaşatmasından dolayı öncelikle bu idari işlemin yürütülmesinin durdurulması ve dava neticesinde iptaline karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                              Davacı

 

EKLERİ                   :

EK-A: Tebliğ tebellüğ belgesi

EK-B: İdari işlem kararı

EK-C: Kimlik Fotokopisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.