İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma Davası ve Süreci

GOOGLE’DAN ve İNTERNETTEN İÇERİK/HABER KALDIRMA

Günümüz gelişen teknolojisi , pazarlama ve reklam anlayışı interneti ve özellikle arama motorlarında görünür olmayı son derece önemli hale getirmiştir. Ancak internet ortamı her ne kadar sınırsız bir bilgi kaynağı gibi görülse de birçok yasal olmayan içerik ve kirli bilgilere rastlanmaktadır.

İnternetin herkese açık bir kaynak olması ve bilgi girişinin anonim kişilerce de yapılabilmesi sonucu vatandaşların kişisel haklarına zarar verici nitelikte bilgiler, haberler paylaşılır hale gelmiştir. Tam bu noktada, yani kişilerin çekirdek haklarına zarar verilecek konumda hukuk sistemi tabi ki de bu gidişata ‘dur’ diyecektir.

Hakkımda Yapılan Haber ve İçerikleri Kaldırmam Mümkün Müdür?

Hakkınızda yapılmış olan yasaya aykırı haberler ve kişisel haklarınıza zarar veren türde içerikleri( ahlaka aykırı, marka değerini düşüren, hakaret derecesine varan içerikler vs.) çeşitli yollarla internetten kaldırmak mümkündür.Şöyle ki;

İnternetten içerik kaldırma süreci bir yasal süreç olup, hak kaybına uğramamak, gerekli tüm dava yollarına başvurarak zararlarınızı dahi tazmin etmek, süreci daha hızlı ( özellikle ülkemizde avukatla yürütülen süreçler yarı yarıya farkettirmektedir) yönetmek için bir avukata danışmanız ve süreci avukatınızla birlikte yürütmeniz tavsiye olunur.Bu gibi alanlarda seçeceğiniz avukatın bahsi geçen teknik konulara hakim olması gerekmekte, diğer türlü hak arayışınız uzun bir sürüncemenin esiri olabilicektir. Dilerseniz piyasadaki deneyimimiz ve süreç takip sistemlerimizle hukuk ofisimizle çalışmayı tercih edebilirsiniz.

İNTERNETTEN VE GOOGLE’DAN İÇERİK VE HABER KALDIRMA SÜRECİ

İlgili dayanağımız 5651 Sayılı İnternet Ortamındaki İçeriklerin Düzenlemesi ile ilgili yönetmeliktir. Bu yönetmelik çerçevesinde Sulh Ceza Hakimliğine mercine başvurarak dayanaklarımızı, delillerimizi ve öncesinde yaptığımız gerek host şirketine gerekse içerik sahibi siteye ihtarları sunarak içeriğe ulaşılması engellenir.

GOOGLE VE BENZERİ ARAMA MOTORLARINDA İÇERİK VE HABERLERİ KALDIRMA SÜRECİ

Sulh Ceza Hakimliği nezdinde kaldırılan karar daha sonra google’ın ilgili yardım ekibine mahkeme kararı da ilgi tutularak bildirilir ve en kısa sürede hukuken ortadan kaldırdığımız içerik artık google ve benzeri arama motorlarında da ortadan kaldırılmış olur.

Süreci Aydınlatmak İçin Bazı Detaylı Bilgiler:

  • Genel Olarak İki Yöntem Uygularız: 1)İçeriğin Yayından Çıkarılması 2)İçeriğe Erişimin Engellenmesi
  • Hakimlik kararının kesinleşmesine gerek duyulmadan 24 saat içinde kararı çıkartırız.(Temyiz, itiraz durumlarında tedbir aldırarak içeriğe kesinlikle ulaşılmasını önleriz)
  • Erişimin Engellenmesi veya İçeriğin Kaldırılması sürecinden sonra zarara uğrayan haklarınız için ilgili Tazminat Davasını açarız, tüm süreçte ve olacaklar hakkında müvekkilerimizi bilgilendirerek en verimli yol haritasını çizeriz.
  • Marka değerini korumak için tekzip ve düzeltme kararı ile aleyhinize paylaşım yapan şahıs/şirket tarafından yine mahkeme kararıyla özür, düzeltme yazısı yayınlatırız.

Daha detaylı bilgi ve avukatlık hizmetlerimiz için bize ulaşmanız yeterli.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın