Gönderilen mesajlar yaşanan hadiselerden dolayı sorgulamaya yönelik ise af niteliğinde sayılamaz- Yargıtay Kararı

Gönderilen mesajlar yaşanan hadiselerden dolayı sorgulamaya yönelik ise af niteliğinde sayılamaz

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-karşılık davalı kadın açtığı boşanma davasını sürdürdüğüne göre davalı-karşılık davacıya gönderdiği mesajlar yaşanan hadiselerden dolayı davalı-karşılık davacı kocanın kendisini sorgulamasına yönelik olup, af niteliğinde değildir.

Davalı-karşılık davacı koca ve annesinin de davacı-karşılık davalı kadına şiddet uyguladığı, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Olayların akışı karşısında davacı-karşılık davalı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre davacı-karşılık davalı kadının da davasının kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 15.03.2011, E. 2010/1303, K. 2011/4603.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Affetme – Tanık Beyanlarının Kuvveti – Yargıtay Kararı

Affetme - Tanık Beyanlarının Kuvveti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: