Gizlilik Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi

Gizlilik Kararının Kaldırılması İçin Yazılan Dilekçe Örneği


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NUMARASI        : 2016/15154

İSTEKTE BULUNAN                      :  

İSTEK KONUSU                             : Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/1765 D. numaralı dosyasında, suçla hiçbir ilgisi olmayan X marka silahın vefat eden eşime ait olması ve ruhsatının bulunması nedeniyle şahsıma teslim edilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR  

1) Yukarıda soruşturma numarasını yazmış olduğum dosyada, vefat eden eşime ait ve ruhsatı bulunan Glock marka tabanca usulsüz bir şekilde mahkeme kararı ile müsadere edilmiştir.

2) Batman 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2017/1765 D.iş Sayılı kararına bakıldığında talebe bağlı tabanca ve şarjörünün 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu ve taşınması ve bulundurulması ruhsata tabi eşyalar olduğu belirtilerek TCK’nun 54/4 maddesi uyarınca müsadere edildiği anlaşılmaktadır.

3) Söz konusu kararın hatalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki; her ne kadar mahkeme kararında tabancanın ruhsatsız olduğu yönünde bir ibare var ise de vefat eden eşimin tabanca ile ilgili RUHSATI BULUNMAKTAYDI. Batman Emniyet müdürlüğünden sorulduğunda ruhsatının bulunduğu açık olarak anlaşılacaktır. (EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORULMASINI TALEP EDERİM.)

4) Ayrıca söz konusu tabancanın müsadere edileceği/edildiği veya başka bir konuda tarafıma yapılmış HİÇ BİR İHTARAT BULUNMAMAKTADIR. Müsadere kararından da savcılığa yaptığım sözlü başvuru üzerine öğrendim. Bana ihtarat gönderilmiş olsaydı tabancanın ruhsatı olduğunu sayın mahkemeye bildirecektim.

5) Talebime konu tabanca her türlü resmi evrakları tam olan ve eşimin, dolayısıyla benim mülkiyetimde olan bir eşyadır. Söz konusu tabancanın 6) Söz konusu müsadere kararı ile anayasal bir hak olan MÜLKİYET HAKKIMIN zedelenmesi söz konusu olacaktır. 

DELİLLER               :Yargıtay kararları ve sair deliller.

İSTEM SONUCU     : Sayın savcılık aksi kanaatte ise müsadere kararının tarafıma tebliğ edilmemesi nedeniyle usulsüz olduğu ve itirazlarımın değerlendirilmesi için itiraz dilekçemiz ile savcılık dosyasının Batman 1. Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmesini Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.