Bir Sayfa Seçin

GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ

Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan dolayı, örgütün içine gizli soruşturmacı olarak bir kamu görevlisinin sokulması mümkündür (CMK m.139). Tedbire başvurmadaki amaç soruşturma konusu “örgüt” hakkında delil elde etmektir.

Tedbire Başvurmak İçin Gereken Şartlar

Bu tedbire başvurabilmek için kanun koyucu bir takım şartlar getirmiştir.

  • Bu tedbire hükmedilebilmesi için hakim kararı gerekir. C. Savcısı bu kararı veremez.
  • Bu tedbire sadece soruşturma evresinde hükmedilebilir. Soruşturmanın bitmesi ile tedbir sona erer76 .
  • Tedbire konu suçun işlendiği hususunda “somut delillere dayalı kuvvetli şüphe sebeplerinin” bulunması gerekir.
  • Suçta başka surette delil elde edilmesi imkânının olmaması gerekir.
  • Gizli soruşturmacının kamu görevlisi olması gerekir.
  • Her türlü suçta bu tedbire başvurmak mümkün değildir. Tedbirin uygulanabileceği suçlar kanunda sayma suretiyle gösterilmiştir. Bunlar; uyuşturucu madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahlı örgüt gibi sınırlı sayıdaki örgütsel içerikli suçlardır.

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Görevlendirilen kamu görevlisi örgütün içine yerleştirilir. Örgüt üyesi gibi çalışır. Bu nedenle soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî işlemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir. “Kanunun hükmünü ifa” kapsamında yapılan sahtecilikler suç oluşturmaz.

Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında muhafaza edilir. Soruşturmacının kimliği, görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur.

Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.

Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez. Görevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulmaz. Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında başka bir yerde kullanılamaz. Suçla ilgili olmayan kişisel bilgiler derhal yok edilir.

Kaynak: Murat Yayınları

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi