Gider Avansı ve Harç İadesi Talebi – Gider Avansı İadesi Alma

Son Güncelleme Tarihi

Gider Avansı İadesi Talebi – Gider Avansı İadesi Alma -1-

  Adana (İlgili Mahkeme İsmi) Hukuk Mahkemesi

Sayın Hâkimliği’ne,

Dosya Esas No:…

Karar No           :…

Konu                    : Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin … esas sayılı dosyasından verilen …/ karar sayılı ve … tarihli karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesini vekil sıfatı ile dilerim.

Av. Saim İNCEKAŞ

Harç ve Gider Avansı İadesi Talebi -2-

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:.

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

 

DAVALI                   :

 

VEKİLİ                    

 

KONU                       : Gider avansı ve harçların iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Karşı taraf aleyhine açılmış olan işbu davada, davanın reddine ilişkin karar verilmiştir. Dolayısıyla kararın kesinleşmesi halinde dosyada artan gider avansının ve harçların bulunması halinde aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırılmasını talep ederiz.  

………….. ŞUBESİ-

 

Hesap Bilgileri:

 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle sunmuş olduğumuz beyanlarımızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.     

 

                                                                                                       Davacı Vekili

Gider Avansı İadesi Talebi – Gider Avansı İadesi Alma -3-

ADANA XX. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO              : 2016/XXX

KARAR NO         : 2018/XXX

DAVACI               : AD SOYAD  

VEKİLİ                : Av. 

KONUSU             : Harcın ve Bakiye gider avansının iadesine ilişkin talebimizin arzıdır.

T.KONUSU         :

Yukarıda esas numarası belirtilen Mahkemeniz dosyasında xx.xx.2018 tarihli gerekçeli kararında davacı tarafından peşin olarak yatırılan 25,20 TL harcın ve gider avansının arta kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine karar verilmiştir.

Karar gereğince söz konusu bakiye gider avansının iadesi yönünde gereğinin yapılmasını bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. 24.04.2019

Davacı Vekili

Av. 

BANKA BİLGİLERİ:

Vakıfbank T.A.O.

İcra Daireleri Şubesi

IBAN NO: TRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yorumlar (4)

Avukat bey selamlar, benim icra hukukta bir dava’m vardı dosya kapandı, karar kesinleşti. (1 celse görüldü) avukatım yoktu. Kendim yukarıdaki dilekçe ile mahkemeye müracaat etsem ne gibi işlem yapmam gerekiyor.

Selamlar Mıstık Bey/Hanım, IBAN numaranızı da belirterek bu şekilde bir dilekçe sunabilirsiniz. Davayı açarken yatırdığınız “gider avansı”nın harcanmayan kısmı size geri iade olur. Saygılarımla.

Değerli meslektaşım merhaba, avukatın kendi iban numarasını belirterek artan gider avansının iadesini talep etmesi mümkün müdür? Böyle bir usul söz konusu mudur?

Selamlar Sayın Mert, bu süreci değerlendirirken mevcut bir vekalet sözleşmesi var ise öncelikle oraya bakılır. Vekalet sözleşmesinde gider avansının akıbeti hakkında hüküm varsa bu yönde davranmak gerekir aksine davranış zimmet suçu kapsamında göz önüne alınabilir. Pratikte vakıfbank iban hesabınızı bildirerek bu hesaba ödeme isteyebiliyorsunuz ve gerçekleşiyor.

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.