Gerektirdiği ölçüde sınırlama yapılmalıdır- Yargıtay Kararı

Gerektirdiği ölçüde sınırlama yapılmalıdır

Türk Medeni Kanununun 199. maddesi gereğince “ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.”

Davacı kadın 23.02.2010 tarihinde koca aleyhine, maddi, manevi tazminat, ziynet eşyası alacağı ve yoksulluk nafakası talebini de içeren boşanma davası açmıştır. Mahkemece davalı adına bir kısmı tam, bir kısmı hisseli olarak kayıtlı bulunan 8 adet taşınmaz ve 22 KC 351 plakalı araç üzerindeki davalının tasarrufunun davacı eşin rızasına bağlı tutulmasına, bu suretle davalının taşınmazlar ve araç üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmazlardaki ve araçtaki davalı kocanın paylarının değerleri tespit edilerek ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçü belirlenerek bu ölçüde sınırlama yapılması gerekirken tüm taşınmazlardaki ve araçtaki tasarruf yetkisinin sınırlandırılması bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 26.04.2011, E. 2010/17748, K. 2011/7013.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 29 Nisan 2020 13:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.