Gerekçeli Kararın Uzun Süre Sonra Tebliğe Çıkarılması

Gerekçeli Kararın Uzun Süre Sonra Tebliğe Çıkarılması

Kanunen gerekçeli kararın tebliğinin talep edilmesi için sınırlanmış süre bulunmamaktadır. Ancak bazı ayrık durumlar vardır ki gerekçeli kararın uzun bir süre sonra tebliğe çıkarılması durumunda kötü niyet ihtiva eden davranışlar sezilebilir.

Bu duruma bir örnek vermek gerekir ise bir boşanma davasında boşanma kararı verilmiş ancak tebliğe çıkarılmamış olsun. Eşler bu süreç içinde tekrar barışmış ve birlikte yaşamaya başlamış ancak belli bir süre sonra eşlerden birisi gerekçeli kararın tebliği talebinde bulunarak boşanma kararının kesinleşmesi aşamasına geçmiştir. Hukuken bu talep hakkını korumak mümkün değildir. Kötü niyet aşikar bir halde gözler önündedir.

Konu İle İlgili Yargıtay Kararı

Davacı    kadın    tarafından    açılan    dava    sonunda tarafların boşanmalarına karar verilmiş, mahkemenin gerekçeli kararının, aradan 4 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra tebliğe çıkarılması ile. davalı süresi içerisinde kararı temyiz etmiştir.

Aradan uzun bir süre geçtikten sonra kararın tebliğe çıkarılması dürüstlük kuralına aykırı olduğu gibi, davalının temyiz dilekçesinde, boşanma kararından sonra eşi ile barışıp birlikte yaşadıklarını, evliliklerinin bu tarihe kadar fiilen devam ettiğini ileri sürmesi, davacı kadının boşanma iradesinden vazgeçtiğini ve tarafların birbirlerini affettiklerini göstereceğinden, mahkemece bu yön üzerinde durularak ulaşılacak sonuca göre karar verilmelidir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.