Anasayfa » DİLEKÇELER » Gerekçeli Kararın Tebliği Talebi Dilekçesi

Gerekçeli Kararın Tebliği Talebi Dilekçesi

Gerekçeli Kararın Tebliği Talebi Dilekçesi


Mahkeme kararının kesinleşip mühürlenmesi için tarafların gerekçeli kararı tebliğ almaları gerekir. Tarafların gerekçeli kararı tebliğ alabilmesi için dava taraflarından bir tanesi mahkemeye talepte bulunmalıdır. Bu talebe “gerekçeli kararın tebliği talebi” denir ve “gerekçeli kararın tebliği dilekçesi” ile mahkemeden taleb edilir. Davayı avukatınız aracılığı ile takip ettiyseniz bu talebi avukatınız sizin yerinize yaparak kararı kesinleştirecektir. Gerekçeli kararın taraflara tebiliğinden itibaren karar 15 gün içerisinde kesinleşmiş sayılır.

Aşağıda dilekçe örneğini paylaşmış bulunmaktayız.

HMK , MADDE 5(1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. 

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.


ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :Av.

DAVALI :

VEKİLİ :Av.

KONUSU : Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması ve artan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip tarafımıza iadesi talebidir.

AÇIKLAMA

Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen kararın taraflara tebliğe çıkarılmasını, dosyada kullanılmayan gider avansının, kararın kesinleşmesine müteakip tarafımıza ödenmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili Av. 


ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI :

DAVALI :

KONUSU : Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması ve artan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip tarafıma iadesi talebidir.

                                                                                               AÇIKLAMA
Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen kararın taraflara tebliğe çıkarılmasını, dosyada kullanılmayan gider avansının, kararın kesinleşmesine müteakip tarafıma ödenmesini saygılarımla talep ederim. ……./……/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

 


Adana Aile Mahkemesi

Sayın Hâkimliği’ne,

Dosya Esas No:

Karar No:

Konu :Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.


AÇIKLAMALAR
Mahkemenizin 20…/ esas sayılı dosyasından verilen 20../ karar sayılı ve 20.. tarihli karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesini vekil sıfatı ile dilerim.


(Davanın bulunduğı mahkeme ili) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2014/… E.

KONU: Yukarıda esas numarası belirtilen Mahkemeniz dava dosyasına ait 11.01.2016 tarihli gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması talebidir.

 

            Mahkemenizin 2014/… Esasına kayden -İş Mahkemesi sıfatıyla- görülen ve 11.01.2016 tarihinde gerekçeli kararı yazılan dava dosyasına ait gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini saygılarımla arz ve talep ederim. 09.02.2016

 

                                                                                             Av.

                                                                                                            Davalı Vekili

 

 

Av. Saim İNCEKAŞ

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.