Gerekçeli karardan sonra davanın esasını değiştirecek şekilde tashih kararı verilemez – Yargıtay Kararı: E. 2016/18776, K. 2018/5071

Gerekçeli karardan sonra davanın esasını değiştirecek şekilde tashih kararı verilemez

Mahkemece gerekçeli karar verilip dosyadan el çekildikten sonra davanın esasını değiştirecek şekilde tashih kararı verilemez.

6100 sayılı HMK’nun hükmün tashihi başlıklı 304.maddesi “Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Hüküm tebliğ edilmişse hâkim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir. Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.” hükmünü içermektedir. Söz konusu madde hükmüne göre tashih yolu ile hüküm fıkrasının sınırlandınlamayacağı, genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceği hususu gayet açıktır. Mahkemece gerekçeli karar verilip dosyadan el çekildikten sonra davanın esasını değişterecek şekilde tashih karan verilmesi 6100 sayılı HMK’nun 304. maddesine aykınlık teşkil etmekte olup, hükmün bu sebeple bozulması gerekmektedir. (Y3HD, 10.05.2018, E. 2016/18776, K. 2018/5071)

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 12:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.