Genetik Baba Tarafından İstisnai Hallerde “Soybağının Reddi” Davası Açılabilir- Yargıtay Kararı

Genetik Baba Tarafından İstisnai Hallerde “Soybağının Reddi” Davası Açılabilir

Çocuklardan Emrah 1994, Yasemin ise 1996 doğumlu olup, anneleri Şehriye’nin Selahattin’le evlilikleri içinde doğmuşlardır. Anne Şehriye’nin, Selahattin’le evliliği 25.1.2006 tarihinde “fesih kararıyla” sona ermiş, bundan sonra Şehriye, 27.4.2006 tarihinde davacı Emin ile evlenmiştir.

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. (TKM. m.241, 4721 s. TMK. m.285/1)

Dava, bu çocukların babası olduğunu iddia eden Emin tarafından açılmıştır. Koca’nın gaipliğine karar verildiğine göre, dava babalık değil, baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılan soybağınm reddi isteğine ilişkindir. (TMK. m.291/1)

O halde, delillerin davanın bu hukuki vasfı çerçevesinde değerlendirilmesi, çocuklarla yasal temsilcisi (anne) arasında dava nedeniyle menfaat çatışmasının olduğu da gözetilerek, çocukları davada temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak üzere kayyım atanması (TMK. m.426/2) için sulh mahkemesine ihbarda bulunulması, atanan kayyımın duruşmaya davet edilmesi, göstermesi halinde onun delillerinin de toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.

Bu yön dikkate alınmaksızın, çocuk ile baba arasındaki soybağınm belirlenmesini ana ve çocuğun isteyebileceği (TMK. m.301/1), baba olduğunu iddia eden kişinin babalık davası açamayacağı gözetilmeksizin davamn “babalık” olarak nitelendirilmesi ve yazılı gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 04.07.2011, E. 2011/10692, K. 2011/11458.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 20:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.