Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Genetik araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirebilen her sicil düzeltim isteğinin soybağının düzeltimi davası olarak nitelendirilmesi doğru değildir- Yargıtay Kararı

Genetik araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirebilen her sicil düzeltim isteğinin soybağının düzeltimi davası olarak nitelendirilmesi doğru değildir

Mahkemece kesin hüküm itirazının haklı olması ve soybağına ilişkin Türk Medeni Kanununun 289. maddedeki soybağının reddi davası yönünden geçerli hak düşürücü sürenin geçirilmiş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacıların talebi soybağınm reddi davası (TMK.m.285-291) niteliğinde olmayıp; davalının hem ana adı hem de baba adının nüfus sicilinde düzeltilmesini diçeren düzeltme isteğinin haklılığının tespiti bakımından genetik araştırma ve incelemeyi de gerektirebilen “nüfus kayıt düzeltim davası” niteliğindedir. (5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanunu m.36)

Genetik araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirebilen her sicil düzeltim isteğinin soybağınm düzeltimi davası olarak nitelendirilmesi doğru değildir.

Bu nedenle, mahkemenin davaya soybağına ilişkin hükümleri uygulayarak; istemi Türk Medeni Kanunun 289. maddedeki hak düşürücü süre yönünden reddi doğru olmamıştır.

Mahkemenin bir diğer ret gerekçesi olan kesin hüküm nedeniyle davanın reddi kararı ise, mahkemenin kesinleşmiş 1982/477 esas 1987/116 karar sayılı ilamına konu hükmün, taraf, konu ve hukuksal sebep olarak incelenen davayla ilgili taleple aynı nitelikte olduğundan, isabetlidir. Bu bakımdan, mahkemenin ret karan verme gerekçesi kısmen hatalıdır.

Ancak; bu hatanın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden (HUMK.m.438/son); hükmün gerekçesinin açıklanan şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukanda açıklanan neden ve şekilde hükmün gerekçesinin değiştirilerek ve düzeltilerek onanmasına (Y2HD, 21.09.2011, E. 2011/13212, K. 2011/13677.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 17:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.