Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Yanlış Düzenlenen Emlak Vergisinin İptali Dava Dilekçesi

ADANA ( ) VERGİ MAHKEMESİ’NE

D. No:

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU: A tarih ve A kayıt no’lu talebimize yanıt vermemek suretiyle talebimizi zımnen ret eden A Belediye Başkanlığı’nın zımni ret kararının iptaline dair beyanlarımızın arzı hakkında

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil A Parsel sayılı taşınmazda müşterek mülkiyet hükümlerine göre maliktir.

Tapu kayıtlarına göre taşınmazın A payı müvekkil A payı A adına kayıtlıdır.

Taşınmaz tapu kayıtları esas alındığında müşterek malik A fazla paya sahip olmasına rağmen A yılında tahakkuk olunan arsa vergisi ve kültür varlıklarını koruma katkı paylarında A ödemesi öngörülen miktarın müvekkile göre oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.

2018 yılında ………………… ‘in ödemesi öngörülen miktar toplamda 26.000,52 TL olmasına rağmen aynı taşınmazda daha az payla müşterek malik olan müvekkil ……………….. için öngörülen ise toplamda 42.346,26 TL dir.

Taraflar arasında rızai veya kanuni paylaşımın( taksimin ) söz konusu olmadığı müşterek mülkiyetin temel hükümlerine göre paydaşlar taşınmazın tamamında payı oranında hak sahibi olup, tamamından payı oranında yaralanma ve tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Taşınmaz üzerinde mevcut ruhsata aykırı olmayan yapılarda tasarruf kapsamındadır.

Müvekkil ile diğer paydaşlar arasında yapılmış rızai veya harici herhangi paylaşım da ( taksim ) söz konusu değildir.

Bu tespitlere göre arsa payı oranında yapılan vergi ve kültür varlıklarına katkı payı borçlandırmalarında

1100/2000 payın karşılığı 26.000,52 TL

816/2000 payın karşılığı ise 42.346,26 TL olarak öngörülmesinin kanuna aykırılığı karşısında, kanuna aykırılığın giderilmesi, müşterek malik ………….. lehine uygulanan indirim ve muafiyetlerin müvekkil ……………… lehine de uygulanması, mevcut olan tahakkuk yanlışlarının müvekkil lehine de düzeltilmesi, 2018 yılı itibarıyla müvekkilden fazladan alınan arsa vergileri ve kültür varlıklarını koruma katkı paylarının da müvekkile iadesi talebi ile davalı A Belediye Başkanlığı’na yapılan A tarih ve A kayıt no’lu başvurumuza bir yanıt verilmemiştir.

A Belediye Başkanlığı’nın yanıt vermemiş olması zımni ret olarak değerlendirilerek zımni ret kararının iptali için sayın mahkemenize müracaat edilmiştir.

NETİCETEN: Arz olunan ve resen incelenecek nedenlere göre ;

2018 yılı emlak vergisi tahakkukunda müşterek mülkiyete haiz maliklerden en fazla paya malik olana daha az emlak vergisi ve kültür varlıklarını koruma katkı payı tahakkukunda bulunan davalı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın müvekkil lehine düzeltim talebimizi içeren A tarih ve A kayıt no’lu başvurumuzu yasal süre içinde yanıt vermemek suretiyle zımnen ret eden kararının iptaline karar verilmesi ( diğer müşterek malikler lehine uygulanan indirim ve muafiyetlerin müvekkil hakkında da uygulanmasına karar verilmesi )

Masraf ve sair giderlerin davalıya yükletilmesi saygı ile arz olunur.

Davacı vekili

DELİLLERİMİZ

1. Tapu kayıtları

2. Müşterek mülkiyete konu A Parselde müşterek maliklere ayrı ayrı tahakkuk olunan 2018 yılı emlak vergileri ile kültür varlıklarını koruma katkı payların gösterir detaylı borç hesap dökümleri ( Davalı belediyeden celbi arz olunur )

3. A Belediye Başkanlığı’na yönelik A tarih ve A kayıt no’lu başvurumuz

4. Bilirkişi incelemesi

5. Ve sair yasal ve muteber delil

Saygı ile arz olunur.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir