Vergi Dairesinin Düzenlediği Haciz Bildirisine İtiraz

Vergi Dairesinin Düzenlediği Haciz Bildirisine İtiraz Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

Tarih: …..

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE;

İLGİ                                       : … Tarih ve …..Sıra Numaralı Haciz Bildirisi

İTİRAZDA BULUNAN         :

VEKİLİ: Adana İncekaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu

KONU                                    : ….. (Vergi No:….) hakkında düzenlenen haciz bildirisine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                  :

Vergi Dairenizce ….. hakkında düzenlenen ve müvekkilimin 2/12/2019’da teslim aldığı ilgide de yazılı haciz bildirisi ile borçlunun müvekkil şirket nezdindeki hak ve alacaklarına haciz konulduğu; bu nedenle de bu alacağın Dairenize ödenmesi ve itirazlarımız varsa 7 gün içinde bildirilmesi gerekliliği tebliğ olunmuştur. Tebliğ edilen haciz bildirisinde muhatap olarak “…..” belirtilmiş olmakla beraber olası bir hak kaybının ve unvan karışıklığının önüne geçilmek adına müvekkil şirket … olarak itirazlarımız aşağıda sunulmuştur.

Söz konusu haciz bildirisi ile her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulan …….’nin müvekkil …..ile ise geçmişte bir ticari ilişkisi olduğu ancak cari hareketler sonrasında herhangi bir bakiyesinin kalmadığı, hesaplarının karşılıklı sıfırlanmış olduğu, haciz bildirisinin tebliğ tarihi itibariyle borçlunun müvekkillerim nezdinde herhangi bir hak ya da alacağı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Borçlu şirketin müvekkil şirketler nezdinde herhangi bir hak ya da alacağı bulunmadığından haczinizin tatbiki de mümkün olmamıştır. Bu kapsamda müvekkilime tebliğ edilen haciz bildirinize AATUHK uyarınca yasal süresi içerisinde en geniş manası ile itiraz ederiz.

Hata ve unutma müstesna kalmak üzere; iş bu beyan ve itirazlarımızı saygılarımızla arz ederiz.

İTİRAZ EDEN

VEKİLİ

EK:

1-Vekaletname Sureti

2- Muavin Defter Kayıtları

3- Ödeme Belgeleri (…..)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir